Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

4 มหาวิทยาลัยออสเตรเลียติดอันดับ Top 10 ช่วยแก้ปัญหาสำคัญให้โลกได้

These-10-universities-are-best-placed-to-solve-the-world’s-biggest-challenges

     THE เผยการจัดอันดับ ‘Impact Rankings 2020’ มหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบและช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆ ให้โลกตามแผนพัฒนาความยั่งยืนของ UN ได้

     แม้ว่าในช่วงนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่จริงๆ แล้วในโลกเรายังมีปัญหาใหญ่ๆ อีกมากที่รอการแก้ไข ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ได้ทำวิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

     เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่าง Times Higher Education จึงได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่สามารถแสดงผลงานได้ตรงตามเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) หรือการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานสหประชาชาติ โดยใช้ตัวบ่งชี้ในการประเมินทั้งหมด 3 ด้านคือ การวิจัย, การเผยแพร่ และการดูแล

     แผนพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN) นี้เป็นแผนที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของทั้งมนุษย์และโลกให้ดีขึ้นภายในปี 2030 ตามเป้าหมายทั้งหมด 17 ข้อ ที่ต้องการให้ทุกประเทศร่วมมือกันเพื่อยุติความยากจนและความอดอยาก ในขณะเดียวกันก็ช่วยตอบสนองความต้องการอื่นๆ ในสังคมด้วย เช่น การเข้าถึงระบบการศึกษา, ระบบสาธาณสุข และน้ำสะอาด

     การจัดอันดับนี้ช่วยแสดงให้เห็นได้ว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ครองอันดับหนึ่งมา 2 ปีซ้อนคือ University of Auckland จากนิวซีแลนด์ได้คะแนนรวมสูงสุดที่ 98.5 คะแนน

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลียติดอันดับ Top 10 มากถึง 4 ด้วยกัน คือ

  • University of Sydney : คะแนนรวม 98.1
  • Western Sydney University : คะแนนรวม 97.9
  • La Trobe University : คะแนนรวม 96.6
  • RMIT University :คะแนนรวม 94.9

     มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่งที่ติดอันดับ Top 10 นั้นส่วนใหญ่จะได้คะแนนในหัวข้อ ‘Partnerships for the goals’ มากที่สุด ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างแนวทางในการดำเนินการและฟื้นฟูความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาความยั่งยืน โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ดังนี้

These-10-universities-are-best-placed-to-solve-the-world’s-biggest-challengesTable

Source : We Economic Forum / THE