Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ACU International Student Scholarship ทุน 50% สำหรับปริญญาตรี-โท

ACU-International-Student-Scholarship

     Australian Catholic University International Student Scholarships เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการสมัครเรียนคอร์ส undergraduate และ postgraduate และมีผลการเรียนโดดเด่นในการศึกษาก่อนหน้า

     ทุนของ Australian Catholic University (ACU) ตัวนี้จะคลอบคลุมทุกคณะสาขาและแคมปัส เพียงแต่คอร์สที่นักเรียนจะสมัครเรียนต้องเป็นโปรแกรม undergrauate หรือ postgraduate ของ ACU และลงทะเบียนเรียนแบบ full-time

มูลค่าของทุน
     ส่วนลดค่าเล่าเรียนครึ่งนึงหรือ 50% ของการเรียนแบบ full-time ครอบคลุมในช่วงระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนด

 

จำนวนของทุน
     20 ทุน

 

วันปิดรับสมัคร
     วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

 

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนคอร์สระดับ undergradute หรือ postgraduate ของ ACU คณะสาขาใดก็ได้แบบ full-time
 • ได้รับจดหมายตอบรับจาก ACU ให้เข้าเรียนในคอร์ส undergradate หรือ postgraduate โดยมี intake ที่เริ่มเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 
 • สำหรับผู้ที่สมัครเรียนคอร์สเอกจิตวิทยา (Psychology) ไปแล้ว และเริ่มเรียนเดือนกันยายน 2020 สามารถสมัครทุนโดยไม่ต้องยื่นจดหมายตอบรับได้ ซึ่งรวมถึงคอร์สเหล่านี้ :
  • Bachelor of Psychological Science (Hons)
  • Graduate Diploma in Psychology
  • Master of Psychology (Clinical)
  • Master of Psychology (Educational & Developmental)
  • Master of Professional Psychology
 • มีผลการเรียนในประวัติการศึกษาก่อนหน้าอย่างน้อย 80% (เทียบเท่ากับเกรดเฉลี่ย 5.8 จาก 7 point scale ของ ACU) หรือถ้าเทียบกับเกรดเฉลี่ยเต็ม 4.0 จะต้องได้เกรดอย่างน้อย 3.2
 • ผลการเรียนในประวัติการศึกษาก่อนหน้าที่จะยื่นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี สำหรับผู้ที่จะสมัครเรียนคอร์ส undergraduate และอายุไม่เกิน 4 ปี สำหรับผู้ที่จะสมัครเรียนคอร์ส postgraduate
 • คอร์สที่สมัครเรียนเพื่อรับทุนจะต้องมีเลเวลเทียบเท่าหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่ในปัจจุบัน
 • ต้องไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นๆจาก ACU
 • ต้องไม่เป็นนักเรียนที่เข้าเรียน ACU ด้วยโปรแกรม Study Aboard หรือ Exchange student

 

ขั้นตอนการสมัครทุน
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ ‘ACU Scholarship’ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ไปพร้อมกับใบสมัครด้วย

 • หลักฐานการศึกษาล่าสุดที่แสดงผลการเรียนอย่างน้อย 80% (เทียบเท่ากับเกรดเฉลี่ย 5.8 จาก 7 point scale ของ ACU) หรือถ้าเทียบกับเกรดเฉลี่ยเต็ม 4.0 จะต้องได้เกรดอย่างน้อย 3.2
 • หลักฐานการศึกษาที่ใช้ยื่นจะต้องมีเอกสารต้นฉบับ และเอกสารฉบับแปล รวมถึงเอกสารชี้แจงระบบเกรดที่เป็นทางการ

 

เกณฑ์การคัดเลือก
     กรรมการจะพิจารณาใบสมัครทั้งหมดโดยตัดสินจากผลการเรียนที่ผ่านมาเป็นหลัก

 

การรับทุนต่อเนื่องในขณะที่กำลังศึกษา
เพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับทุนต่อเนื่องทุกปี นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • นักเรียนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยรวม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 4.75 จาก 7 point scale ของ ACU ตลอดระยะเวลาของคอร์ส
 • หากนักเรียนย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่นหรือแคมปัสอื่นที่ไม่ตรงกับตอนลงทะเบียนครั้งแรก จะไม่สามารถถ่ายโอนทุนการศึกษาที่ได้รับไปยังคอร์สใหม่ได้
 • นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนที่เหลือในระยะเวลาที่กำหนด
 • นักเรียนจะยังได้รับทุนการศึกษาในกรณีที่ขออนุญาตลาพักเป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน
 • นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องเป็นฑูตตัวแทน ambassador ของ ACU รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมทของมหาวิทยาลัย

 

Source : ACU International Student Scholarship