Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Charles Sturt University มอบทุนการศึกษาสูงสุด $10,800 พร้อมยกเลิกการใช้เอกสาร GTE Financial

Charles-Sturt-University-WAIVE-GTE-FOR-THAILAND

     Charles Sturt University ยกเลิกการยื่นเอกสารทางการเงินหรือ GTE Financial สำหรับนักเรียนไทย พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด $10,800

     Charles Sturt University (CSU) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสทั้งในเมืองซิดนีย์ เมลเบิร์น และบริสเบน ได้รับการยอมรับให้เป็นอันดับ 1 สำหรับมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตได้งานทำหลังเรียนจบมากที่สุดในออสเตรเลีย ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรมและทุนการศึกษาสำหรับสนับสนุนนักเรียนต่างชาติอีกด้วย

     ล่าสุดทาง CSU ได้ประชาสัมพันธ์ว่าทางมหาวิทยาลัยได้ยกเลิกให้มีการส่งเอกสารอธิบายทางการเงินหรือ GTE Financial สำหรับนักเรียนไทยแล้ว ถือว่าช่วยลดขั้นตอนการสมัครเรียนไปได้อีกเปราะหนึ่ง โดยจะเปลี่ยนมาเป็นเอกสาร ‘CSU Student Assessment Sheet’ เพื่อใช้ในการประเมินแทน (*ในกรณีที่นักเรียนถูกปฏิเสธวีซ่า อาจมีการขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมเป็นกรณีๆ ไป)

     ไม่เพียงเท่านั้น CSU ยังมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สมัครและเริ่มเรียนภายใน intake พฤศจิกายน 2020 เท่านั้น โดยอาจะได้ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด $10,800 หรือประมาณ 248,400 บาท (คิดเรทเงินที่ $1 = 23 บาท)

     สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตร postgraduate มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา International Student Excellence สูงสุด $8,000 พร้อมเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือในช่วง COVID-19 อีก $2,800 เท่ากับว่านักเรียนอาจจะได้รับทุนสูงสุด $10,800

 

กำหนดเกณฑ์ในการรับทุน

 • ได้เกรดเฉลี่ย 2.2 ขึ้นไปในระดับปริญญาตรี ได้ทุน $4,000 และเงินช่วยเหลือ COVID-19 อีก $2,800
 • ได้เกรดเฉลี่ย 2.4 ขึ้นไปในระดับปริญญาตรี ได้ทุน $6,000 และเงินช่วยเหลือ COVID-19 อีก $2,800
 • ได้เกรดเฉลี่ย 2.6 ขึ้นไปในระดับปริญญาตรี ได้ทุน $8,000 และเงินช่วยเหลือ COVID-19 อีก $2,800

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครขอทุน

 • เฉพาะนักเรียนใหม่เท่านั้น นักเรียนปัจจุบันของ CSU ไม่สามารถสมัครรับทุนนี้ได้
 • ผู้สมัครจะต้องตอบรับ offer ในการเข้าเรียนหลักสูตร postgraduate degree สำหรับ intake พฤศจิกายน 2020 ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2020
 • Offer นี้ต้องใช้ได้ในช่วง 20 สิงหาคม 2020 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2020
 • ทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือจะถูกไปนำไปเป็นส่วนค่าเล่าเรียน โดยนักเรียนจะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือตามที่ระบุใน offer letter ก่อนวัน census date
 • การมอบทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยอาจมีการยกเลิกทุนการศึกษาหรือเงินช่วยเหลือได้ทุกเมื่อ
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนหรือข้อเสนออื่นๆ ได้
 • เงินช่วยเหลือนี้ไม่สามารถขอแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยและคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

     ต้องการสมัครเรียนที่ Charles Sturt University หรือสอบถามรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมกับทีม Beyond Study ได้ทาง

 • Bangkok Office 

          – LINE ID : @beyondstudy 

          – เบอร์โทร : 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00)

 • Melbourne Office 

          – LINE ID : beyond.melbourne

          – เบอร์โทร : 03-8648-6594 และ 04-6699-2864 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)

 • Sydney Office 

          – LINE ID : sydney.beyond

          – เบอร์โทร : 02-8034-0098 และ 04-3599-6492 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)