Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Academic English • Navitas English

Course Overview • Academic English
Navitas English • Academic English
CampusBrisbane, Darwin, Perth, Sydney
Course typeเรียนภาษาอังกฤษ
Approx. course feeA$335-355 per week
Cost$$$

ชื่อคอร์ส:

        Academic English

 

ชื่อสถาบัน: 

        Navitas English

 

รายละเอียดคอร์ส:

        คอร์ส Academic English เป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ โดย Navitas English มีพาร์ทเนอร์กับสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายที่ ให้นักเรียนสามารถใช้เป็น pathway ในการเรียนต่อได้ โดยในบรรดาสถาบันการศึกษาทั้งหมด มีมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, Technical & Further Education (TAFE), Vocational Education & Training (VET) และ Registered Training Organisations (RTO)

        หลังจากที่นักเรียนเรียนจบคอร์ส Academic English แล้วและอยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หากมีคุณสมบัติอื่นๆตรงตามที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนก็สามารถสมัครเรียนได้เลยโดยไม่ต้องสอบ IELTS

        เนื้อหาในคอร์สนี้จะแตกต่างกับคอร์ส General English ซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แม้ว่านักเรียนจะสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดีอยู่แล้ว แต่ก็ยังแตกต่างกับการทำความเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างที่ใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัย

        เนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สนี้ ได้แก่

 • Reading and listening
   • เทคนิคการจดโน๊ตสำหรับการเลคเชอร์
   • การวิเคราะห์จากการอ่านโครงสร้างบทความ
   • เทคนิคการอ่านแบบ speed reading, skimming และ scanning
 • Speaking and writing
   • การวางแผน, การร่าง และการแก้ไขรายงานหรือเรียงความ
   • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสอน
   • การฝึกออกเสียงสำหรับใช้ในการนำเสนอและการสัมมนา
   • การมีส่วนร่วมในโครงงานกลุ่ม
   • การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงข้อความ
 • Critical thinking
   • การวิเคราะห์การประเมินงาน
   • ทักษะการทำงานวิจัย
   • การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
   • การสื่อสารต่างวัฒนธรรม
 • Employability skills
  • การคิดคำนวณและการใช้คอมพิวเตอร์
  • การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิงและการโน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วัฒนธรรมการทำงานในออสเตรเลีย
  • การสร้างเครือข่ายดิจิตอลและแบบตัวต่อตัว

        นอกจากนี้ยังจะได้เรียนวัฒนธรรมการเรียนระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียอีกด้วย ได้แก่

 • ความคาดหวังของอาจารย์และผู้สอนชาวออสเตรเลีย
 • ทักษะการจัดการเวลา
 • การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการผลิต
 • วิธีหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน

        วันเริ่มเรียนของคอร์สนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละแคมปัส สามารถเช็ควันเริ่มเรียนได้ที่ลิงค์ Course Calendar

 

ระยะเวลาเรียน: 

        10 สัปดาห์

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร: 

        คอร์ส Academic English สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น อย่างคอร์สวิชาชีพหรือระดับปริญญา โดยสามารถใช้เป็น pathway ในการเรียนต่อได้เลยโดยไม่ต้องยื่นคะแนนวัดระดับภาษาอย่าง IELTS หรือ TOEFL

        นอกจากที่นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความรู้เชิงวิชาการและความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนระดับอุดมศึกษา และวัฒนธรรมการทำงานในออสเตรเลีย ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น

Share now