Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Bachelor of Nursing • Queensland University of Technology (QUT)

Course Overview • Bachelor of Nursing
Queensland University of Technology (QUT) • Bachelor of Nursing
CampusBrisbane
Course typeปริญญาตรี/ปริญญาโท
Approx. course feeA$33,500 per year*
Cost$$
RequirementIELTS 7.0 (No band lees than 6.5)
IntakeFebruary, July

ชื่อคอร์ส:

        Bachelor of Nursing

 

ชื่อสถาบัน:

        Queensland University of Technology (QUT)

 

รายละเอียดคอร์ส:

        คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย QUT เป็นสถาบันสอนพยาบาลศาสตร์ระดับอุดมศึกษาที่แรกในรัฐควีนส์แลนด์ โดยเนื้อหาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ของที่นี่ ตระหนักถึงการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ และการอบรมทางการพยาบาล

        การศึกษาขั้นพื้นฐานของที่นี่จะช่วยสร้างขอบเขตความรู้ในด้านสาขากายวิภาคศาสตร์ (anatomy)สรีรวิทยา (physiology) และพยาธิสรีรวิทยา (pathophysiology) ซึ่งจะนำไปสู่การอบรมพยาบาลวิชาชีพ และการบริการด้านสุขภาพร่วมสมัยต่อไป

        นอกจากนี้คุณยังจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเภสัชวิทยา โดยเน้นความรู้ในการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งที่นี่จะเน้นการเรียนรู้แบบเสมือนจริง จึงมีห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเพื่อให้คุณได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือแพทย์จริง ๆ พร้อมทั้งเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยจำลองสภาพแวดล้อมในการทำงาน

        ในช่วงเทอมแรกของปีคุณจะได้รับประสบการณ์การทำงานจริง ๆ โดยการเฝ้าสังเกตการทำงานก่อน จากนั้นคุณก็จะได้มอบหมายให้ไปทำงานตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ในเทอมต่อ ๆ ไป

        คุณจะได้รับประสบการณ์การฝึกงานในสถานพยาบาลจริง ๆ ทั้งสิ้น 840 ชั่วโมง และทางสถานพยาบาลจะส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของคุณตอบกลับมา รวมถึงยังได้การรับการอบรมแนะแนวจากพยาบาลวิชาชีพ

        คุณอาจจะได้รับโอกาสในการสมัครเพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

 

ระยะเวลาเรียน:

        หลักสูตรเรียนเต็มเวลา (Full Time) ใช้ระยะเวลา 3 ปี

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

       คอร์สนี้เหมาะกับคนที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล เพื่อขยายขอบเขตของการทำงาน และสามารถให้บริการการดูแลสุขภาพในวงกว้างขึ้น

        หลักสูตรของที่นี่ตระหนักถึงความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการทำความเข้าใจความสำคัญของการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (person-centred care) และมีความสามารถที่จะชักชวนให้ผู้อื่นมาทำงานในสถานพยาบาลด้วยกัน

        นอกจากนี้คนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพยาบาล (Diploma of Nursing) ภายใน 10 ปีนับจากการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (Bachelor of Nursing) สามารถลดระยะเวลาเรียนหลักสูตรปริญญาตรีจาก 3 ปีเหลือเพียง 2 ปีได้ ใครที่เคยเรียน Diploma of Nursing ก็สามารถมาเรียน Bachelor of Nursing ต่อได้เลยอีก 2 ปี

 

Career Outcome:

        อาชีพพยาบาลเป็นหนึ่งในงานด้านสุขภาพที่ได้รับโอกาสในการจ้างงานสูงทั้งในออสเตรเลีย และต่างประเทศ

        ขอบเขตการจ้างงานอาจจะเป็นการทำงานให้บริการพยาบาลทั่วไป หรืออาจจะทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น แผนกฉุกเฉิน แผนกุมารเวช หรือแผนกสุขภาพจิต และเหนือขอบเขตการดูแลสุขภาพแบบทั่วไปก็จะเป็นการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิม รวมถึงการดูแลสุขภาพชุมชน การดูแลในบ้าน ในโรงเรียน และห้องปฏิบัติการพยาธิศาสตร์

        มีพยาบาลหลายคนที่ศึกษาต่อในด้านที่ตนเองสนใจ เช่น การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต หรือการพยาบาลเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชน

 

จบแล้วได้วุฒิอะไร:

        Bachelor of Nursing

Share now