Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ภาษาอังกฤษสำหรับ Barista และ Bartending • Impact English College

Course Overview • ภาษาอังกฤษสำหรับ Barista และ Bartending
Impact English College • ภาษาอังกฤษสำหรับ Barista และ Bartending
CampusBrisbane, Melbourne
Course typeเรียนภาษาอังกฤษ
Approx. course fee$280 - $290 ต่อสัปดาห์
Cost$$
Requirement-
IntakeEvery Monday

ภาษาอังกฤษสำหรับ Barista และ Bartending

ระยะเวลาการศึกษา : 5 สัปดาห์
เรียนแบบปิดไม่เกิน 15 คน
การลงทะเบียนขั้นต่ำ : 5 สัปดาห์

เป็นหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำกาแฟ ผู้เรียนต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางขึ้นไป เพื่อจะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน William Angliss TAFE และช่วยให้คุณหางานด้านการบริการ
และคาเฟ่ นอกจากนี้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นบาร์เทนเดอร์ของสมาคมบาร์เทนเดอร์ออสเตรเลีย และเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งออสเตรเลีย (RSA)

Share now