Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

General English • ABILITY English

Course Overview • General English
ABILITY English • General English
CampusMelbourne, Sydney
Course typeเรียนภาษาอังกฤษ
Approx. course feeA$225-245 per week
Cost$$
IntakeEvery Monday

ชื่อคอร์ส:

      General English

 

ชื่อสถาบัน: 

      ABILITY English

 

รายละเอียดคอร์ส: 

      คอร์ส General English ของ ABILITY English จะมีให้เลือกเรียน 2 แบบ คือ Standard option เป็นการสอนทุกทักษะที่จำเป็นเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ส่วนอีกแบบคือ Plus option เป็นการเรียนทักษะที่สูงขึ้น โดยมีการสอนภาษาอังกฤษแบบ Academic แบะการเตรียมพร้อมทำข้อสอบเพิ่มมาด้วย

      Standard option : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน โดยเน้นไปที่ทักษะการพูดและการฟัง พร้อมๆกับเรียนรู้หลักไวยกรณ์และเพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับนักเรียน อาจารย์จะมีการเช็คพัฒนาการนักเรียนเสมอ เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับปรุงทักษะภาษาของตัวเองได้

      Plus option : การเรียนภาษาอังกฤษที่เข้มข้นขึ้น เตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการเรียนต่อในอนาคต ซึ่งคอร์สนี้จะเหมาะกับนักเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนภาษาแบบ Academic สำหรับนักเรียนที่มีเลเวลภาษาตั้งแต่ Intermediate ไปจนถึง Upper Intermediate

      ABILITY English เคยได้รับรางวัล 2011 English Australia Innovation Award เนื่องจากทางโรงเรียนมีวิธีการสอนสำหรับคอร์ส General English ที่หลากหลายให้เข้ากับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน

 

ระยะเวลาเรียน: 

      2-72 สัปดาห์

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร: 

      คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกด้าน เน้นที่ทักษะการพูดและการฟังที่แข็งแรง เพื่อสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานได้

      ทั้งนี้คอร์ส General English ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการเลือกพัฒนาภาษาอังกฤษแบบ Academic ร่วมด้วย หากเลือกเรียนแบบ Plus option เตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับเป้าหมายในด้านวิชาการ

Share now