Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

General English • Discover English

Course Overview • General English
Discover English • General English
CampusMelbourne
Course typeเรียนภาษาอังกฤษ
Approx. course feeA$350 per week
Cost$$$
IntakeEvery Monday

ชื่อคอร์ส:

        General English

 

ชื่อสถาบัน: 

        Discover English

 

รายละเอียดคอร์ส:

        คอร์ส General English มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและมีความมั่นใจ ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยการสื่อสารแบบบูรณาการ นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการปฏิบัติทั้งด้านการอ่าน, การเขียน, การฟัง และการพูด

        นอกจากนี้จะได้เรียนรู้หลักไวยกรณ์ (Grammar) วิธีการใช้และการนำไปสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

        คอร์สนี้เปิดสอนตั้งแต่เลเวล Beginner ไปจนถึง Advanced ซึ่งจะปรับเนื้อหาไปตามความเหมาะสมของระดับภาษาและความต้องการของนักเรียน

        อาจารย์ที่สอนคอร์สนี้ล้วนเป็นอาจารย์ที่ได้รับการรับรองแล้ว และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

        นอกจากการเรียนทั่วไปแล้วอาจารย์จะให้ทำกิจกรรมต่างๆหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและได้ทำความรู้จักกับเพื่อนคนอื่นๆในคลาสด้วย

 

ระยะเวลาเรียน: 

        2-60 สัปดาห์

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร: 

        คอร์ส General English เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อใช้ในการทำงาน การท่องเที่ยว หรือใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษามาก่อนก็ได้ ทางโรงเรียนจะให้สอบวัดระดับภาษาก่อนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในคลาสตามระดับภาษาของตัวเอง

Share now