Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

General English ภาษาอังกฤษทั่วไป • Impact English College

Course Overview • General English ภาษาอังกฤษทั่วไป
Impact English College • General English ภาษาอังกฤษทั่วไป
CampusBrisbane, Melbourne
Course typeเรียนภาษาอังกฤษ
Approx. course fee$280 - $290 ต่อสัปดาห์
Cost$$
Requirement-
IntakeEvery Monday

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

เรียนภาษาอังกฤษที่ Impact English College ออสเตรเลีย

ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) พื้นฐาน – ขั้นสูง

ระยะเวลาการศึกษา:  2 – 50 สัปดาห์
ระยะเวลาต่อระดับชั้น : 10 สัปดาห์
การลงทะเบียนขั้นต่ำ : 2 สัปดาห์
เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อและสถานการณ์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ใช้งานได้จริง และเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

Share now