Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Master of Digital Communication • Queensland University of Technology (QUT)

Course Overview • Master of Digital Communication
Queensland University of Technology (QUT) • Master of Digital Communication
CampusBrisbane
Course typeปริญญาตรี/ปริญญาโท
Approx. course feeA$30,300 per year
Cost$$
RequirementIELTS 6.5 (No band less than 6.0)
IntakeFebruary, July

ชื่อคอร์ส:

        Master of Digital Communication

 

ชื่อสถาบัน:

        Queensland University of Technology (QUT)

 

รายละเอียดคอร์ส:

        ในยุคของโลกดิจิตอล สื่อเก่าๆถูกแทนที่ด้วยการผลิตสื่อแบบดิจิตอลซึ่งสามารถถ่ายทอดและส่งต่อไปได้ทั่วโลก โดยเนื้อหาถูกส่งผ่านเครื่องมือสื่อสารส่วนตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ ทำให้ทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้ สร้างแรงกดดันต่อองค์กรที่ผลิตสื่อแบบเก่า และเกิดการกระตุ้นในการผลิตสื่อใหม่ๆออกมา

        เนื้อหาของคอร์ส Master of Digital Communication จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ โดยช่วยพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของการสร้างสรรค์สื่อดิจิตอล อิทธิพลของแพลตฟอร์มและปัญญาประดิษฐ์ที่มีต่อการส่งต่อข้อมูล และสภาพแวดล้อมการสื่อสาร

        นักศึกษาจะได้ทำการวิเคราะห์และเรียนรู้การสร้างเรื่องราวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่าง Facebook, Instagram หรือ Twitter เป็นต้น

        เรียนรู้การสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และช่วยแสดงข้อมูลในขั้นสูง

        ผู้เรียนคอร์ส Master of Digital Communication จะต้องเรียนให้ครบ 192 credit points ประกอบไปด้วย

 • หน่วยกิตจากวิชาเอก 120 credit points
 • Project pathway ประกอบไปด้วยโปรเจ็กต์จากวิชาเอกด้วย 1 ตัวมีหน่วยกิต 24 credit points, และจากวิชาเลือก 4 ตัวอีก 48 credit points
 • Advanced project pathway ประกอบไปด้วยโปรเจ็กต์จากวิชาเอก 2 ตัวมีหน่วยกิต 48 credit points, และจากวิชาเลือก 2 ตัวอีก 24 credit points

 

ระยะเวลาเรียน:

        หลักสูตรเรียนเต็มเวลา (Full Time) ใช้ระยะเวลา 2 ปี หากนักเรียนเคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาด้าน media หรือ communication ที่ได้รับการรับรอง สามารถเรียนเพียง 1.5 ปี

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

        คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่มีความสนใจประกอบอาชีพในวงการสื่อดิจิตอล ด้วยปัจจุบันผู้ที่มีหน้าที่ผลิตสื่อจำเป็นจะต้องมีทักษะความรู้ในการทำงานกับสภาพแวดล้อมของสื่อดิจิตอลรูปแบบใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากอดีต

        ระยะเวลา 2 ปีของคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเล่าเรื่องผ่านโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการสื่อสาร ปัญญาประดิษฐ์และการแสดงข้อมูล ด้วยทักษะความรู้นี้จะยกระดับอาชีพของคุณ และเป็นตัวเลือกต้นๆ สำหรับนายจ้างในอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารแบบดิจิตอล

        นอกจากนี้คอร์ส Master of Digital Communication ของ QUT ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการคอร์สเรียนที่มีความยืดหยุ่น โดยสามารถเข้าเรียนก่อน หรือกลับเข้ามาเรียนใหม่หลังจากผ่านเทอม 1 หรือเทอม 2 เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนบางคนที่อาจจะมีเวลาไม่พอสำหรับการเรียนแบบปกติ

        โดยการปรับให้เหมาะกับการใช้ชีวิต ทั้งการเรียน การทำงาน  และการใช้เวลาส่วนตัว ซึ่งรวมไปถึงการทำงานล่วงหน้า (pre-work), การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบอินเทอร์แอคทีฟ (interactive workshops), การสัมมนาออนไลน์ เป็นต้น

 

Career outcome:

        ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร Master of Digital Communication จาก QUT ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ ทั้งในภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และในภาคชุมชน ด้วยบทบาทของสื่อและการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออสเตรเลีย

        ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้ เช่น

 • Chief Digital Officer
 • Digital Communication Specialist
 • Digital Content Designer
 • Digital Content Producer
 • Digital Copywriter
 • Digital Economy Lawyer
 • Digital Ethnographer
 • Digital Journalist
 • Digital Performance Analyst
 • Digital Strategist
 • Media Researcher
 • Senior Professional
 • Senior policy officer

 

จบแล้วได้วุฒิอะไร:

        Master of Digital Communication

Share now