Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Master of Information Technology • Swinburne University of Technology

Course Overview • Master of Information Technology
Swinburne University of Technology • Master of Information Technology
CampusMelbourne
Course typeปริญญาตรี/ปริญญาโท
Approx. course feeA$32,800 per year
Cost$$
RequirementIELTS 6.5 (No band less than 6.0)
IntakeFebruary, July

ชื่อคอร์ส:

        Master of Information Technology

 

ชื่อสถาบัน:

        Swinburne University of Technology

 

รายละเอียดคอร์ส:

        หลักสูตร Master of Information Technology ของ Swinburne University of Technology จะสอนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ พัฒนา และการบำรุงรักษาระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยและมีความซับซ้อน

        รวมไปถึงการเรียนรู้พื้นฐานทั่วไปด้าน ICT และให้โอกาสนักศึกษาในการเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในด้านอื่น ๆ อีก เช่น ด้านเครือข่าย (Networks), การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development), การวิเคราะห์และการจัดการระบบข้อมูล (Information systems analysis and management)

        หลักสูตรนี้จะสอนทักษะขั้นสูงให้แก่คุณ โดยจะแนะนำเทคนิคที่ล้ำสมัยในการใช้ออกแบบ และหาวิธีแก้ปัญหาด้าน IT เช่นเดียวกับทักษะในการทำวิจัย ซึ่งจำเป็นสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยี นักศึกษาจะได้รับทักษะเฉพาะด้านที่จะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงได้

 

ระยะเวลาเรียน:

        หลักสูตรเรียนเต็มเวลา (Full Time) ใช้ระยะเวลา 2 ปี

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

        คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจการเรียนที่ได้ติดต่อทำงานกับลูกค้าจริง นักศึกษาจะได้ปรับใช้ทักษะของตัวเองผ่านการทำงานกับโครงการต่าง ๆ ในโลกอุตสาหกรรม รวมไปถึงโครงการที่จะได้ทำงานกับลูกค้าจริง  ด้วยการทำงานผ่านทางโครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยแสดงให้นักศึกษาเห็นถึงการใช้ความรู้และทักษะในการทำงานกับนายจ้างในอนาคต

        และสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียน Diploma of Information Technology และ Certificate of Information Technology หลักสูตรนี้ก็ได้รวมวิชาในคอร์สเหล่านั้นมาไว้ให้แล้ว

 

Career Outcome:

        หลักสูตร Master of Information Technology ช่วยปูทางให้แม้แต่คนที่ไม่มีภูมิหลังการทำงานด้าน IT ก็สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งทางด้าน IT ได้

        ด้วยโปรแกรมที่เน้นสอนเรื่องเทคโนโลยีและการแก้ปัญหา ซึ่งถูกปรับใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจึงสามารถทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับด้าน IT หรือด้านเครือข่าย (network) ได้

        ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับทักษะความรู้ที่ช่วยหางานระดับ Professional work ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเป็นเส้นทางที่พาไปสู่การเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยต่อไป

 

จบแล้วได้วุฒิอะไร:

        Master of Information Technology

Share now