Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Master of Professional Accounting • Deakin University

Course Overview • Master of Professional Accounting
Deakin University • Master of Professional Accounting
CampusMelbourne
Course typeปริญญาตรี/ปริญญาโท
Approx. course feeA$38,400 per year
Cost$$$
RequirementIELTS 6.5 (No band less than 6.0)
IntakeMarch, July and November

ชื่อคอร์ส:

        Master of Professional Accounting

 

ชื่อสถาบัน:

        Deakin University

 

รายละเอียดคอร์ส:

        หลักสูตร Master of Professional Accounting ของ Deakin University ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีสำหรับองค์กร, กฏหมายพาณิชย์, กฏหมายเชิงธุรกิจ, ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี, เศรษฐศาสตร์ และการเงิน

        การเรียนที่นี่สามารถสมัครสอบใบอนุญาตผู้สอบบัญชีของ CPA Australia หรือ CA Program  ของ Chartered Accountants Australia and New Zealand ได้

        นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาแกนหลักทั้งหมด 12 วิชา ซึ่งจะแนะนำการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการทำวิจัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบททางอาชีพ

        นอกจากนี้ยังจะได้เรียนวิชาระดับที่สูงขึ้นซึ่งนักศึกษาจะต้องนำวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา ประยุกต์บูรณาการเพื่อสร้างงานวิจัยชิ้นใหม่ ที่สามารถอ้างอิงถึงงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้

 

ระยะเวลาเรียน:

        หลักสูตรเรียนเต็มเวลา (Full Time) ใช้ระยะเวลา 1.5 ปี

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

        คอร์สนี้เหมาะกับคนที่ไม่เคยเรียนหรือทำงานด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้

        ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรม CA (Chartered Accountants Australia and New Zealand) และ CPA Australia หรือการสอบใบอนุญาตผู้สอบบัญชีก็สามารถทำได้ โดยการเลือกลงเรียนในรายวิชาที่ได้กำหนดไว้จึงจะสามารถเป็น CPA ได้ หรือสามารถได้รับการยกเว้นจาก ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) หรือองค์กรวิชาชีพบัญชีระดับสากล เพื่อรับวุฒิใบรับรอง และหลังจากนั้นก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมศึกษาของ CMA (Certified Management Accountants) ได้ด้วย

        แต่ทั้งนี้การเข้าร่วมกับหน่วยงานรองรับนักบัญชีวิชาชีพต่าง ๆ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งทาง Deakin ไม่สามารถรับรองได้ว่านักศึกษาจะมีคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่

 

Career outcome:

        ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมักได้รับการจ้างงานในสายบัญชี เช่น การบัญชีฝ่ายการเงิน, การตรวจสอบบัญชี, ฝ่ายภาษี, การจัดการบัญชี, แผนกบัญชีของรัฐ, การบัญชีด้านกฎหมาย และกฎหมายพาณิชย์

        อย่างไรก็ตามนักบัญชีสามารถเลือกทำงานในขอบเขตที่กว้างออกไปอีกตามทักษะและความชอบของตัวเอง โดยสามารถจะที่เลือกทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ การทำงานในหน่วยงานภาครัฐขนาดเล็ก, ฝ่ายอุตสาหกรรม, รัฐบาล, บริษัทกฎหมาย, บริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดการ, ธนาคาร, งานให้บริการทางการเงิน, องค์กรไม่แสวงผมกำไร (NPOs) และองค์กรด้านการศึกษา ซึ่งก็มีหลายคนที่จะเลือกจะตั้งบริษัทของตัวเอง

        นอกจากนี้ตำแหน่งหน้าที่ที่สามารถทำได้ก็ยังมีความหลากหลาย เช่น นักวางแผนทางการเงิน, ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน, นักวิเคราะห์การตลาด, ผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษี, ผู้ให้คำแนะนำด้านการครอบครองทรัพย์สิน, ฝ่ายการคลังของธนาคาร, การทำธุรกิจ e-commerce หรืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 

จบแล้วได้วุฒิอะไร:

        Master of Professional Accounting

Share now