Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Master of Professional Accounting • RMIT University

Course Overview • Master of Professional Accounting
RMIT University • Master of Professional Accounting
CampusMelbourne
Course typeปริญญาตรี/ปริญญาโท
Approx. course feeA$36,480 per year
Cost$$$
RequirementIELTS 6.5 (No band less than 6.0)
IntakeFebruary, July

ชื่อคอร์ส:

        Master of Professional Accounting

 

ชื่อสถาบัน:

        RMIT University

 

รายละเอียดคอร์ส:

        โปรแกรมการสอน Master of Professional Accounting ของ RMIT University ได้รับการรับรองว่าออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนจบด้านบัญชีมาก่อน แต่มีใบรับรองหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับธุรกิจและการบัญชีก็สามารถเรียนได้ เพื่อขยายโอกาสในการทำงานของพวกเขา

        หลักสูตร Master of Professional Accounting ครอบคลุมการศึกษาแก่นสาระของการบัญชี และหลักสูตรการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมผสานเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ระดับโลก

        RMIT มีวิธีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย การจัดสัมมนา การเวิร์คช็อป การนำเสนอ การอภิปรายกลุ่ม และการทำงานกลุ่ม

        หลักสูตรของที่นี่จะเป็นการรวมการเรียนรู้ด้านบัญชีและวิชาทางเลือกเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับการโอกาสในการเรียนต่างประเทศระยะสั้น ซึ่งจะได้รับหน่วยกิตที่เรียนตามปกติ ด้วยการปรับประยุกต์มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศกับภาคอุตสาหกรรม

    

ระยะเวลาเรียน:

        หลักสูตรเรียนเต็มเวลา (Full Time) ใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือสามารถเรียนหลักสูตร 1.5 ปีได้ถ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        -มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาของออสเตรเลียหรือจากต่างประเทศในระดับเทียบเท่า หรือระดับที่สูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง

        -มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของออสเตรเลียหรือจากต่างประเทศในระดับเทียบเท่า ในสาขาใดก็ได้ โดยมีประสบการณ์ทำงานเต็มเวลา (Full time) ด้านการบริหารจัดการหรือมีความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

        หลักสูตร Master of Professional Accounting ของ RMIT ได้ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่แม้จะไม่มีความรู้ด้านบัญชีมาก่อน แต่ต้องการทำความเข้าใจกับเทคนิคและมิติทางสังคมด้านธุรกิจและการบัญชี ก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้

        ด้วยการรวมการเรียนรู้ด้านบัญชีและวิชาทางเลือกเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ดังนั้นหลักสูตรของ RMIT จึงเหมาะสำหรับคนที่ปัจจุบันทำงานอยู่ และอยากได้ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ต้องการความรู้ด้านบัญชี เช่นเดียวกับคนที่อยากเริ่มทำงานในสายบัญชีเป็นครั้งแรก

 

Career Outcome:

        ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในองค์กรขนาดเล็ก กลางและใหญ่ โดยสามารถทำได้ทั้งในส่วนของการทำบัญชีสาธารณะ (public accounting practice), การพาณิชย์ (commerce), รัฐบาล (government) หรือในส่วนขององค์กรไม่แสวงผลกำไร (not-for-profit sector)

       

        บทบาทการทำงานของผู้จบการศึกษา :

-การทำงานกับผู้จัดการอาวุโสในการวางแผน การเผยแพร่กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

-การตรวจสอบและรายงานการเคลื่อนไหวทางการเงิน และทรัพยากรทางการเงินขององค์กร

-การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับกลยุทธ์ขององค์กร

-การจัดทำรายงานสรุปสำหรับรายงานเรื่องการเงินและความยั่งยืน

-การมีส่วนร่วมในการจัดทำและการประเมินแผนทางธุรกิจ

-การมีส่วนร่วมในการพิจารณาและพัฒนาระบบการจัดการผลการดำเนินงาน

-การให้คำแนะนำด้านการเงินและภาษีอากร

-การดำเนินกิจการธุรกิจขนาดเล็ก

 

จบแล้วได้วุฒิอะไร:

        Master of Professional Accounting

Share now