Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Survivor English

Course Overview • Survivor English
Survivor English
CampusMelbourne, Sydney
Course typeเรียนภาษาอังกฤษ
Approx. course feeA$225-245 per week
Cost$$
IntakeJan, Feb, Mar, Apr, May, June, Aug, Sep, Oct, Nov (2020)

ชื่อคอร์ส:

      Survivor English

 

ชื่อสถาบัน: 

      ABILITY English

 

รายละเอียดคอร์ส: 

      เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษได้ทุกสถานการณ์กับคอร์ส Survivor English ที่เปิดสอนเฉพาะที่ ABILITY English เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ Intermediate ไปจนถึง Advanced

      เนื้อหาในคอร์ส Survivor English จะเน้นไปที่การพูดและการฟังเป็นหลัก นักเรียนจะได้ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปในสถานการณ์จริง โดยเรียนรู้การพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาผ่านการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและอาจารย์ในคลาสเรียน

      นักเรียนยังจะได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม พร้อมรับฟีดแบ็คจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาของตัวเองให้ดีขึ้น

      ตัวอย่างทักษะภาคปฏิบัติที่จะได้เรียนในคลาส

  • การแสดงความคิดเห็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย พร้อมให้เหตุผลเป็นภาษาอังกฤษ
  • การพูดคุยแบบสัพเพเหระ หรือที่เรียกว่า small talk
  • การพูดคุยทางโทรศัพท์
  • การมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติ
  • การมีปฏิสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
  • การใช้ภาษากายที่แตกต่างกัน
  • เทคนิคการออกเสียงที่สำคัญ

      ในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้พูดคุยกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะพานักเรียนออกจาก comfort zone และกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

ระยะเวลาเรียน: 

      5 หรือ 10 สัปดาห์

 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร: 

      คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่กลัวการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ซึ่งหลักสูตรของคอร์สจะช่วยให้นักเรียนเอาชนะความกลัวนี้และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ

Share now