Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

คำแนะนำจากรัฐบาลออสเตรเลีย กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

Home isolation guidance-COVID-19

ใครที่ต้องกักตัวบ้าง : ทุกคน ไม่ว่าจะถือวีซ่าอะไร หรือเป็นคนออสเตรเลียเองก็ตาม

สถานที่แนะนำสำหรับการกักตัว : บ้าน / โรงแรม

การเดินทางไปยังที่พัก : ควรสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางทุกครั้ง แนะนำการเดินทางด้วยรถส่วนตัว แต่หากต้องเดินทางด้วย public transport เช่น taxis, ride-hail services, trains, buses และ trams ให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยตลอดเวลาที่เดินทาง

ระหว่างช่วง 14 วันที่ทำการกักตัวเอง

 • แนะนำให้อยู่อาศัยภายในบ้านหรือโรงแรมถ้าอยู่บ้านควรอยู่ในห้องส่วนตัวที่ไม่ได้พักอาศัยร่วมกับคนอื่น 
 • ระหว่างนี้ก็ไม่ควรเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ไปทำงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นต้น
 • เฉพาะคนที่ปกติอยู่บ้านด้วยกันอยู่แล้วถึงจะอยู่ด้วยกันได้ 
 • ไม่ต้องพบปะผู้คน
 • ถ้าอยู่โรงแรมให้หลีกเลี่ยงการติดต่อกับแขกคนอื่นหรือพนักงานโรงแแรม 
 • ถ้ารู้สึกสบายดี ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่บ้าน
 • ขอให้คนอื่นที่ไม่ได้ isolate ตัวเองนำอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆมาให้คุณ 
 • หากมีธุระจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้าน เช่น ไปพบแพทย์หรือตรวจสุขภาพ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางทุกครั้ง หรือหากไม่มีหน้ากากอนามัยให้ระมัดระวังไม่ไอหรือจามใส่ผู้อื่น

การเฝ้าสังเกตอาการ

ระหว่างที่ทำการกักตัวให้สังเกตไปด้วยว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นอาการเริ่มต้นของการติดเชื้อ COVID-19

 • มีไข้
 • ไอ
 • หายใจติดขัด หรือหายใจลำบาก
 • อาการอื่นๆ เช่น หนาวสั่น, ปวดเมื่อยตัว, เจ็บคอ, ปวดหัว, น้ำมูกไหล หรือท้องเสีย

จะทำอย่างไรหากมีอาการป่วย?

หากระหว่างทำการกักตัวมีอาการป่วยควรติดต่อแพทย์ตามอาการ โดยหากคุณหรือคนในบ้านที่ทำการกักตัวร่วมกันมีอาการป่วยรุนแรง เช่น หายใจลำบาก ควรติดต่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เบอร์โทร 000 พร้อมบอกกับเจ้าหน้าที่รถพยาบาลว่าคุณอยู่ในระหว่างกักตัวสำหรับป้องกัน COVID-19

หรือในกรณีที่อาการป่วยไม่ได้รุนแรงให้ติดต่อแพทย์ทางเบอร์โทร 1800 022 222 พร้อมบอกเจ้าหน้าที่ว่าคุณเพิ่งเดินทางมาจากประเทศอะไร หรือให้บอกว่าเพิ่งติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อภายใน 14 วันที่ผ่านมา

อีกวิธีนอกจากติดต่อแพทย์คือให้เดินทางไปยังแผนกฉุกเฉินท้องถิ่น และเมื่อเดินทางไปถึงให้บอกเจ้าหน้าที่ว่าคุณเพิ่งเดินทางมาจากประเทศอะไร หรือให้บอกว่าเพิ่งติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อภายใน 14 วันที่ผ่านมา

เมื่อเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดหมายควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หรือหากมีอาการป่วยระหว่างอยู่อาศัยกับผู้อื่นภายในบ้านที่กักตัวก็ควรสวมหน้ากากอนามัยด้วยเช่นกัน

ข้อปฏิบัติเมื่อเราต้องอาศัยอยู่บ้านพักที่กักตัวร่วมกับผู้อื่น

 • พยายามอยู่ให้ห่างและแยกตัวออกจากผู้อื่น โดยระยะห่างที่แนะนำคือไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร
 • สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในห้องหรือพื้นที่เดียวกันกับผู้อื่น
 • ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ห้องน้ำแยกกัน
 • หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ส่วนกลาง หรือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินผ่านบริเวณดังกล่าว
 • ไม่ควรแชร์ห้องกับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการป่วยทางหัวใจ ปอด หรือไต หรือเป็นโรคเบาหวาน

ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ

เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับประตู, สวิตซ์ไฟ, พื้นที่ภายในห้องครัวและห้องน้ำ 

หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่ประมาณ 20 วินาทีขึ้นไป (ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือเพลงช้าง 2 รอบ) โดยแนะนำให้ล้างทุกครั้งเมื่อ :

 • ก่อนเข้าใช้พื้นที่ที่มีบุคคลอื่นใช้ด้วย
 • หลังจากเข้าห้องน้ำ
 • หลังจากไอหรือจาม
 • ก่อนสวมหรือถอดหน้ากากอนามัย

คำแนะนำเพื่อลดอาการเครียดเมื่อต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

 • ติดต่อพูดคุยกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 และพูดคุยกับผู้อื่น โดยอัปเดตข้อมูลได้ทาง NSW Health Website – COVID-19 (Coronavirus)
 • หากอาศัยอยู่กับเด็ก ให้สร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ๆ ด้วยการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัย และขอให้โรงเรียนส่งงานหรือการบ้านมาทางจดหมาย / อีเมล
 • หากเป็นไปได้ให้ใช้ชีวิตตามกิจวัตรประจำวันปกติ เช่น การรับประทานอาหารและออกกำลังกาย
 • ทำงานจากที่บ้านหรือ work from home
 • ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์แหล่งข้อมูลของกรมอนามัยออสเตรเลีย คลิก