Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

โปรโมชันวีซ่านักเรียน

โปรโมชันวีซ่านักเรียน

โปรโมชั่นวีซ่านักเรียนของ Beyondstudy มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภายใน 31 July 2024 นี้ค่ะ

รายละเอียดสำหรับ
1) นักเรียนที่ลงเรียนในระดับปริญญา (ตรี/โท/เอก) รับส่วนลดค่าวีซ่า 12,500 บาท
2) นักเรียนที่ลงเรียนคอร์สภาษา, Vocational Education and Training (VET)ที่ยาว 40 สัปดาห์ขึ้นไป รับส่วนลดค่าวีซ่า 4,000 บาท
3) นักเรียนที่ลงเรียนเฉพาะคอร์สภาษา อย่างน้อย 24 สัปดาห์แต่ไม่ถึง 40 สัปดาห์ รับส่วนลดค่าวีซ่า 2,500 บาท

และรับสิทธิ์เพิ่มเติม มูลค่ารวมสูงสุด 7,500 บาท
a) ปรึกษากับ Registered Migration Agent สำหรับปรึกษาวางแผนการขอ PR 1 ชม. มูลค่า 3,750 บาท
b) คอร์ส IELTS Four Skills Foundation กับ Beyond Study Center มูลค่า 3,750 บาท
สำหรับนักเรียนในระดับปริญญารับได้ทั้งสองสิทธิ์ a) และ b) ค่ะ
และสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาหรือภาษาและ VET ตามที่กำหนดในข้อ 2) และ 3) สามารถเลือกรับสิทธิ์เพิ่มเติมอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะ

เงื่อนไขของโปรโมชั่น
1. สำหรับผู้สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง 31 July 2024
2. ส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
3. สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มเรียนภายในปี 2024 เท่านั้น
4. สามารถสมัครเรียนได้ทั้งแบบ Package และแบบ Direct Entry
5. โปรโมชั่นนี้สำหรับคนที่ได้รับวีซ่านักเรียนเท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า