Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

สมัครทุน Destination Australia กับ Charles Darwin University ลดค่าเรียนสูงสุด AU$60,000

CDU-Destination-Australia-Scholarship-2020

     แนะนำทุนการศึกษา Destination Australia สำหรับผู้ที่สมัครเรียนกับ Charles Darwin University มหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองดาร์วิน

     Destination Australia เป็นโครงการจากรัฐบาลที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในเมือง Regional ซึ่ง Charles Darwin University (CDU) เองก็เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย

     สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจสมัครทุนนี้จะต้องสมัครเรียนภายใน 3 แคมปัสที่กำหนด ได้แก่

     1. Casuarina : แคมปัสนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองดาร์วิน ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 15 กิโลเมตร ถือเป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดของ CDU และเป็นศูนย์กลางหลักของคอร์สปริญญา, คอร์ส Vocational Education and Training (VET) และโปรแกรมการทำวิจัย

     2. Waterfront : แคมปัสนี้เป็นที่ตั้งของ The Asia Pacific College of Business and Law หรือ วิทยาลัยธุรกิจและกฎหมายแห่งเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับธุรกิจต่างๆในเขตศูนย์กลางธุรกิจของดาร์วิน

     3. Palmerston : แคมปัสนี้ของ CDU เน้นบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองสำหรับทั้งนักเรียนและอาจารย์ ด้วยทะเลสาบที่สร้างขึ้นภายในแคมปัส นอกจากจะเป็นที่อยู่ของนกหลากหลายสายพันธุ์แล้ว ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับนักเรียนอีกด้วย

 

มูลค่าของทุนการศึกษา

     AU$15,000 ต่อปี (กำหนดระยะเวลาเรียนสูงสุด 4 ปี)

 

วันปิดรับใบสมัคร

     วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020 เวลา 00.00 น. (ตามเวลาออสเตรเลีย)

 

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • ต้องเป็นนักเรียนใหม่ที่ Charles Darwin University โดยเริ่มเรียนในเทอมที่ 1 ของปี 2020
 • มีผลการเรียนและผลวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของคอร์สที่เลือกสมัครเรียน
 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น (หมายถึงจะขอวีซ่านักเรียนหากได้ทุนนี้)
 • ต้องสมัครเรียนที่แคมปัส Casuarina, Waterfront หรือ Palmerston เท่านั้น
 • ต้องมีผลการเรียนโดยรวมขั้นต่ำ 80% ในระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จมา
 • ต้องไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆขณะรับทุน
 • ต้องสมัครเรียนในคอร์ส Certificate IV ไปจนถึงหลักสูตรปริญญาเอก แบบเต็มเวลา (Full-time) เท่านั้น

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ผลการเรียนโดยรวมในระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จมา โดยคิดคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์
 • เขียน statement ความยาวไม่เกิน 500 คำ อธิบายว่า ‘ทำไมนักเรียนถึงตัดสินใจเลือกสมัครทุน Destination Australia ที่ CDU และในเขต Northern Territory’ – (Why you have chosen CDU and the Northern Territory to be your “Destination Australia”)

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุน

     ผู้สมัครทุนจะต้องมีเอกสารแสดงผลทางวิชาการ เพื่อเป็นหลักฐานว่านักเรียนมีผลการเรียนดีในระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จมา

     หากผู้สมัครไม่มีเอกสารตามที่กล่าวมาจะถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

ขั้นตอนการประเมินผล

     ขั้นตอนที่ 1 : แจ้งผลการส่งใบสมัคร

     หลังจากที่กดส่งแบบฟอร์มสมัคร นักเรียนจะได้รับการตอบกลับก่อนโดยอัตโนมัติว่าได้รับใบสมัครแล้ว และภายใน 3 วันทำการ นักเรียนจะได้รับอีเมลยืนยันจากทางสำนักงานทุนการศึกษาพร้อมแจ้งผลการส่งใบสมัคร โดยมี 2 กรณีคือ

 • นักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและจะได้รับการพิจารณาในลำดับถัดไป
 • นักเรียนยังต้องส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณาในลำดับถัดไป

     ขั้นตอนที่ 2 : การคัดเลือกใบสมัคร

     ในขั้นตอนนี้ใบสมัครทุนการศึกษาของนักเรียนจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก โดยทั่วไปแล้วการคัดเลือกจะเสร็จสิ้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับการเริ่มเรียนในเทอม 1 

     ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกแต่เพียงผู้เดียว และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

     ขั้นตอนที่ 3 : การแจ้งผลการสมัคร

     ผู้สมัครทุกคนที่มีคุณสมบัติครบและได้รับการพิจารณาให้รับทุน จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าได้รับทุน

     ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนได้ที่ลิงค์ ‘Scholarship Application Form’ หรือขอคำปรึกษาด้านการศึกษาต่อออสเตรเลียได้ฟรีทาง

 • LINE ID : @beyondstudy 
 • เบอร์โทร Bangkok Office : 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00)
 • เบอร์โทร Melbourne Office : 03-8648-6594 และ 04-6699-2864 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)
 • เบอร์โทร Sydney Office : 02-8034-0098 และ 04-3599-6492 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)