Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

วิธีการสมัครทุน Destination Australia กับ James Cook University

Destination-Australia-James-Cook-University

     การสมัครทุนการศึกษาในโครงการ Destination Australia กับ James Cook University เพื่อรับส่วนลดค่าเรียนปีละ AU$15,000

     Destination Australia เป็นโครงการจากรัฐบาลออสเตรเลียที่ต้องการสนับสนุนให้ทั้งนักเรียนออสเตรเลียและนักเรียนต่างชาติ ได้ศึกษาต่อในเขต regional ของออสเตรเลีย และ James Cook University ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มอบทุนนี้ด้วย

     James Cook University หรือ JCU เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับต้นๆเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ของโลก โดยได้พัฒนาให้นักเรียนทุกคนจบการศึกษาไปอย่างมีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ที่พร้อมสำหรับการทำงานในระดับสากล

 

มูลค่าของทุนการศึกษา

     นักเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนจำนวน AU$15,000 ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยการมอบทุนจะแบ่งจ่ายให้เป็น 2 งวดเท่าๆกัน

 

แคมปัสที่เข้าร่วม

     Cairns และ Townsville

 

คอร์สที่เข้าร่วม

 • Diploma of Engineering (leading to Bachelor of Engineering)
 • Diploma of Science (leading to Bachelor of Science)
 • Diploma of Technology (leading to Bachelor of Information Technology)
 • Master by Coursework programs

 

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน
 • เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2020 โดยลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (full-time) ในคอร์สที่กำหนด

 

วิธีการสมัครทุน

 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครทุนออนไลน์ทางลิงก์ Coursework Scholarship Application Form โดยให้กรอกชื่อทุน ‘Destination Australia Scholarship – International’ ในช่องแรกของแบบฟอร์ม
 2. ผู้สมัครจะต้องเขียน statement ความยาวไม่เกิน 5010 คำส่งมาด้วย ในหัวข้อ0
  1. The reasons and motivation for choosing to study in a regional location. (เหตุผลหรือแรงผลักดันที่ทำให้นักเรียนเลือกมาศึกษาต่อในเขต regional)
  2. Why are you applying for the scholarship and how do you believe the scholarship will assist you. (ทำไมนักเรียนถึงเลือกสมัครรับทุนการศึกษา และทุนนี้จะช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร)
 3. หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว ให้ตรวจสอบว่านักเรียนได้แนบเอกสารสำคัญต่างๆไปกับใบสมัครเรียบร้อยภายในวันที่กำหนด 
 4. เมื่อส่งแบบฟอร์ทสมัครทุนและเอกสารต่างๆแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกต้องและส่งอีเมลยืนยันว่าได้รับใบสมัครทุนให้กับนักเรียน
 5. นักเรียนที่สมัครทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคล ซึ่งอาจจะต้องเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์หรือส่งวีดีโอให้กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร

 

การรับทุนต่อเนื่องทุกปี

 • ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (full-time) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
 • ผู้รับทุนจะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยของการเรียนอยู่ที่ 4.0 หรือสูงกว่า
 • ผู้รับทุนจะต้องอาศัยอยู่ในเมือง Townsville หรือ Cairns ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

 

วันปิดรับสมัคร

     15 กุมภาพันธ์ 2020

     

     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Destination Australia Scholarship – JCU หรือสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อออสเตรเลียได้ฟรีทาง

 • LINE ID : @beyondstudy 
 • เบอร์โทร Bangkok Office : 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00)
 • เบอร์โทร Melbourne Office : 03-8648-6594 และ 04-6699-2864 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)
 • เบอร์โทร Sydney Office : 02-8034-0098 และ 04-3599-6492 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)