We offer education consultancy in all levels, including application and visa assistance.

Queensland University of Technology (QUT)

Queensland University of Technology (QUT)

     Get to know ‘QUT’

        Queensland University of Technology (QUT) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบริสเบน รัฐควีนสแลนด์  เป็นมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทางด้านอัตราการจ้างงานของผู้ที่จบการศึกษา มีเครือข่ายทั่วโลก และคุณภาพงานวิจัยระดับ world-class ด้วยทางเลือกของคอร์สเรียนมากกว่า 650 คอร์ส ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียน

        QUT เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านการวิจัย หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 • Building and planning
 • Business
 • Creative, design and performance
 • Education
 • Engineering
 • Health and community
 • Information technology
 • Languages
 • Law and justice
 • Science and mathematics

 

        จุดเด่นของ QUT

 • มีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองทั้งสองแห่ง คือ Gardens Point campus และ Kelvin Grove campus
 • QUT Business School เป็นคณะบริหารธุรกิจแห่งแรกในประเทศออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ ‘สามมงกุฎ’ อันทรงเกียรติ
 • มีหน่วยงานให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพแก่นักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย และเป็นพันธมิตรกับบริษัทหลายร้อยแห่งทั่วโลก
 • QUT จัดทีมงานที่มีประสบการณ์ดูแลและให้คำปรึกษาด้านที่พักโดยเฉพาะ ประจำสำหรับวิทยาเขตทั้งสองแห่ง

 

        การวิจัยของ QUT

        QUT เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศออสเตรเลียติดอันดับ “มาตรฐานโลกหรือสูงกว่า”  ในกว่า 85% ของสาขาการวิจัย จากการประเมินโดยกรอบประเมินด้านความเป็นเลิศทางการวิจัยของออสเตรเลีย (ปี 2012) โดยรัฐบาลออสเตรเลีย
สาขาการวิจัยที่อยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานโลกได้แก่ :

 • วิศวกรรมวัสดุ
 • การสื่อสารและสื่อ
 • คณิตศาสตร์การคณนาและในเชิงตัวเลข
 • สถิติ
 • วิทยาศาสตร์กายภาพอื่นๆ
 • เคมีเชิงฟิสิกส์ (รวมถึงในเชิงโครงสร้าง)
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
 • ระบบสารสนเทศ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเคลื่อนไหวของมนุษย์
 • การพยาบาล
 • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • ระบบการศึกษา
 • หลักสูตรและครุศาสตร์
 • ผู้ชำนาญการด้านการศึกษา
 • ธุรกิจและการจัดการ
 • กฎหมาย
 • ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล
 • วารสารศาสตร์และการเขียนอย่างมืออาชีพ
 • การค้นคว้าเชิงวัฒนธรรม

        ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งใหม่ มูลค่า $230 ล้านเหรียญของ QUT ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Gardens Point ใช้เทคโนโลยีระบบจอภาพดิจิตอลแบบปฏิสัมพันธ์ เปิดให้บริการแก่ทั้งนักเรียนนักศึกษา ผู้ทำวิจัย โรงเรียน และประชาชนทั่วไป เป็นจุดศูนย์รวมของสถาบันวิจัยแห่งใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มุ่งเน้นการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM).

ข้อมูลเพิ่มเติม www.qut.edu.au/research

 

        วิทยาเขตของ QUT

 

        1. Gardens Point campus 
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริสเบน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และการเดินทางที่สะดวกสบาย ใกล้กับ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ แกลอรี่ และสถานีขนส่งสาธารณะ ทั้งรถ บัส รถไฟ และเรือเฟอร์รี่ เปิดสอนสาขาดังต่อไปนี้

 • อาคารและการวางแผน
 • ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กฎหมายและนิติศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
 • คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาชานเมือง

 

 

        2. Kelvin Grove campus 
เป็นชุมชนหมู่บ้านชานเมือง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองบริสเบนเพียง 3 กม. ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาของเคลวินโกรฟวิลเลจ ใกล้กับร้านค้า ร้านอาหาร สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย และตลาดที่เปิดขายทุกวันเสาร์ เป็นที่ตั้งของ QUT International College เปิดสอนสาขาดังต่อไปนี้

 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • ศึกษาศาสตร์
 • สาธรณสุขศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติของ QUT (หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรปูพื้นฐาน)

 

 

       3. Caboolture campus
       QUT เปิดวิทยาเขตครั้งแรกที่ Caboolture ในปี 2002 และย้ายมหาวิทยาลัยไปยัง Tallon Street ในอีกสามปีต่อมา ซึ่งในปัจจุบันได้ใช้พื้นที่ร่วมกันกับ สถาบัน Brisbane North Institute of TAFE

       QUT วิทยาเขต Caboolture เปิดสอน 8 หลักสูตร ดังนี้

 • Bachelor of Business
 • Bachelor of Business (Accountancy)
 • Bachelor of Business (Management)
 • Bachelor of Business (Marketing)
 • Bachelor of Creative Industries
 • Bachelor of Education (Early Childhood)
 • Bachelor of Education (Primary)
 • Bachelor of Nursing

 

        สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)

 • สิ่งอำนวยความสะดวกจะแตกต่างกันไปตามแต่ละวิทยาเขตประกอบด้วย
 • สตูดิโอศิลปะและโรงภาพยนตร์
 • ร้านหนังสือ
 • ร้านกาแฟ
 • ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
 • รถบัสฟรีในสถาบันเพื่อรับส่งนักศึกษาของ QUT ระหว่างวิทยาเขตต่างๆ
 • ศูนย์บริการนักศึกษา บริการแนะแนวและสุขภาพ
 • โซนอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
 • ห้องสมุด
 • เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATMs)
 • บาร์ของชมรมนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว
 • ศูนย์ฟิตเนสและสนามกีฬา
 • ห้องสวดมนต์ / โบสถ์เล็ก

 

        วิทยาลัยนานาชาติ

 

        วิทยาลัยนานาชาติของ QUT หรือ Queensland University of Technology International College (QUTIC) ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Kelvin Grove เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ อนุปริญญา หลักสูตรปรับพื้น และปูพื้นฐานเพื่อเตรียมนักศึกษานานาชาติให้พร้อมที่ จะเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

        ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก บุคลากรที่มีคุณภาพและพร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สื่อและคู่มือการสอนภาษาที่ทันสมัย ทำให้ QUTIC สามารถช่วยให้นักศึกษา ก้าวสู่ความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและบรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ได้สูงสุด

        QUTIC เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • English Language Programs
 • IELTS Preparation
 • IELTS Test Centre
 • Foundation
 • University Diplomas University Certificate in Tertiary Preparation
 • Postgraduate Pathway Programs

 

Source : www.qut.edu.au