Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ส่องอาชีพสกิลสูงจากโปรแกรม GTI พร้อมโอกาสในการได้ PR ออสเตรเลีย

global-talent-independent-program

     รัฐบาลออสเตรเลียเปิดโอกาสในการย้ายมาทำงานที่ออสเตรเลียพร้อมได้รับ Permanent Resident หากคุณมีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานสกิลสูงตามที่รัฐกำหนดได้

     เมื่อวันที่ 4 พฤษจิกายน 2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง David Coleman ได้เปิดตัวโปรแกรม “Global Talent Independent program (GTI)” ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่มีทักษะสูงที่เป็นที่ต้องการ สามารถย้ายมาอยู่อาศัยในออสเตรเลียได้อย่างถาวร

     โปรแกรมที่ว่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความสามารถและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการในระดับต้นๆของออสเตรเลีย เพื่อให้เข้ามาทำงานในออสเตรเลียได้

     นอกจากจะให้โอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาอาศัยในออสเตรเลียแล้ว ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายโอนทักษะความรู้, การสนับสนุนด้านนวัตกรรม และการสร้างโอกาสในหน้าที่การงาน

     สำหรับคนที่เริ่มสนใจโปรแกรมนี้แล้วจะต้องแสดงให้ทางรัฐบาลเห็นได้ว่าตนเองมีทักษะในด้านที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมจะต้องมีความสามารถมากพอที่จะหางานที่มีรายได้สูงตามที่กำหนดได้ หรือเรียนจบระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วยคะแนนสูง

อาชีพเป้าหมายที่เป็นที่ต้องการจากรัฐ

 • AgTech : เทคโนโลยีการเกษตร
 • Space and Advanced Manufacturing : อุตสาหกรรมการบิน
 • FinTech : เทคโนโลยีการเงิน
 • Energy and Mining Technology เทคโนโลยีพลังงานและเหมืองแร่
 • MedTech : เทคโนโลยีการแพทย์
 • Cyber Security : ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • Quantum Information, Advanced Digital, Data Science and ICT : ข้อมูลควอนตัม, ดิจิตอลระดับสูง, วิทยาการข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เกณฑ์เงินเดือนที่กำหนด

     ผู้เข้าร่วมจะต้องมีความสามารถในการหางานที่ได้รับเงินเดือนตามที่หน่วยงาน Fair Work high income threshold (FWHIT) กำหนด ซึ่งปัจจุบันเกณฑ์เงินเดือนอยู่ที่ AU$148,000 (ประมาณสามล้านบาทต่อปี) และเกณฑ์เงินเดือนนี้จะเปลี่ยนทุกวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี

     นั่นหมายความว่ารัฐบาลไม่ได้จะจัดหางานให้กับผู้ที่ได้รับ PR แต่ผู้เข้าร่วมจะต้องหางานทำในออสเตรเลียตามสาขาที่กำหนดและให้เงินเดือนตามเกณฑ์ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ PR

     ในขั้นตอนการประเมินว่าผู้เข้าร่วมสามารถหางานที่ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ได้หรือไม่ ทางหน่วยงานจะพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 • มีหลักฐาน payslips หรือหนังสือสัญญาที่แสดงให้เห็นเงินเดือนในปัจจุบัน
 • ได้รับ job offer ให้ทำงานในอนาคต ซึ่งระบุฐานเงินเดือนที่จะได้รับไว้คร่าวๆ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสายงานที่กำหนด

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม

     กรอกแบบฟอร์ม Global Talent contact form เพื่อแสดงความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ

     ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะได้รับการประเมินก่อนเป็นอันดับแรก โดยให้แนบใบสมัครวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษไปด้วยตามแบบฟอร์ม Form 47SV

     นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในสายงานเดียวกัน และมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย
 • เป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์
 • เป็นองค์กรของประเทศออสเตรเลีย

     โดยให้รับรองผ่านการกรอกแบบฟอร์ม Form 1000 

     สิ่งที่สำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครยื่นประเภทของวีซ่าถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณาว่าตอนยื่นขอวีซ่านั้นอยู่ในหรือนอกประเทศออสเตรเลีย

 • หากระหว่างยื่นขอวีซ่าอยู่นอกประเทศออสเตรเลียให้ใช้เอกสารของ Subclass 124 Distingished Talent visa มีค่าวีซ่าอยู่ที่ AU$4,110
 • หากระหว่างยื่นขอวีซ่าอยู่ในประเทศออสเตรเลียให้ใช้เอกสารของ Subclass 858 Distingushed Talent visa มีค่าวีซ่าอยู่ที่ AU$4,110

     ดูข้อมูลเพิ่มเติม : Global Talent Independent program (GTI)