Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ABILITY English

ABILITY English

สถาบันสอนภาษาที่ได้มาตรฐานอีกแห่งสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

สถาบันสอนภาษา Ability English เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนโดยมีวิทยาเขตอยู่ 2 แห่งด้วยกัน คือที่เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย

ที่ Ability มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย เพราะทางสถาบันเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนมีความสนใจและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ทำให้สถาบันคิดค้นแนวทางการสอนที่แตกต่างกันขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้และจุดประสงค์ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจและซึมซับการใช้งานภาษาอังกฤษในแบบที่ตนเองถนัดโดยไม่รู้ตัว

นอกเหนือไปจากนี้ทาง Ability  English ยังเข้าใจถึงความต้องการในการใช้งานภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ ทางสถาบันจึงมีหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ไว้รองรับเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนพร้อมๆ ไปกับการใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 

 

นอกจากการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลักแล้ว ทางสถาบันยังเน้นไปในส่วนของ Pronunciation และการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนแต่ละคนโดยทางสถาบันมีวิธีที่เรียกว่า PRON ที่นำมาใช้กับในเรียนในคอร์ส Pronunciation & Fluency ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักการออกเสียงในภาษาอังกฤษและสามารถออกเสียงในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นรวมทั้งค่อยๆ ปรับความคุ้นชินกับการออกเสียงภาษาดั้งเดิมของนักเรียนแต่ละคนอีกด้วย

 

 

ที่ Ability English ยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย เช่น กิจกรรมสันทนาการต่างๆ การเล่นกีฬา Conversation club, การเรียนรู้จากภาพยนตร์และสื่อต่างๆ การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง หรือแม้กระทั่งการเล่นบอร์ดเกมส์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และคำศัพท์

นอกจากจะได้ผ่อนคลายจากการเรียนแล้วก็ยังมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน หรือแม้กระทั่งคนออสเตรเลียเองที่เข้ามาร่วมกิจกรรม อีกทั้งเป็นการได้เรียนรู้วัฒนธรรมและเป็นการฝึกภาษาไปด้วยอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ทาง Ability English ยังมี Direct Pathway Program สำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตร EAP จากทางสถาบันโดยนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือในระดับที่สูงกว่าโดยไม่ต้องยื่นผลสอบ IELTS อีกกับสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงกับทาง Ability English เช่น  Australia Pacific International College, Charles Sturt University, CQUniversity, Southern Cross University, Macquarie University, MIBT, Swinburne University of Technology เป็นต้น

ในปี 2011 สถาบันสอนภาษา Ability English ยังได้รับรางวัล English Australia ETS TOEFL Award for Innovation in ELICOS สำหรับหลักสูตร General English Plus จากนวัตกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งในปี 2012 บุคลากรของ Ability English ก็ยังได้รับรางวัล English Australia Award for Academic Leadership อีกด้วยซึ่งนับเป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้

 

 

จุดเด่นของสถาบัน

  • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองทั้งซิดนีย์และเมลเบิร์นทำให้สะดวกต่อการเดินทางและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่
  • มี Pathway Program ทำให้สามารถเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีข้อตกลงกับทางสถาบันได้
  • มีการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและระบบ PRON ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนที่นี่จะสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง
  • นักเรียนสามารถเลือกแนวการสอนและวิธีการเรียนที่เหมาะกับตัวเองได้ ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • อาจารย์และบุคลากรมีความเชียวชาญและเป็นกันเองทำให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

 

Nationality Mix 

ที่ Melbourne ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม Southeast Asia มีจำนวนนักเรียนคิดเป็น 9.3%

ที่ Sydney ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม Southeast Asia มีจำนวนนักเรียนคิดเป็น 8.9%