Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Central Queensland University (CQU)

Central Queensland University (CQU)

Central Queensland University หรือ CQUniversity เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย  ด้วยความที่ตัวมหาวิทยาลัยมีหลากหลายวิทยาเขตกระจายอยู่ใน รัฐทางตะวันออกของออสเตรเลีย และมี International campus ซึ่งเป็นวิทยาเขตสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะกระจายอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ของออสเตรเลีย เช่น ซิดนีย์ เมลเบิร์น และบริสเบน

ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนภาคการศึกษาใดการศึกษาหนึ่งที่วิทยาเขตหนึ่งแล้วสามารถลงเรียนในเทอมถัดมาที่อีกวิทยาเขตหนึ่งได้ รวมทั้งวิชาเรียนที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย 

CQUniversity ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 ที่เมือง Rockhampton ในชื่อ Queensland Institute of Technology และกลายเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในปี 1992 โดยมีวิทยาเขตกระจายอยู่ในภาคตะวันออกของออสเตรเลีย เช่น Gladstone, Mackay, Bundaberg และ Emerald

ในปี 1994 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง International Campus หรือวิทยาเขตเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติขึ้นที่เมืองซิดนีย์ แต่ก็จะอนุญาติให้นักเรียนในท้องถิ่นสามารถลงเรียนได้เช่นกัน ต่อมาในปี 1997 ก็ได้เปิดวิทยาเขตนานาชาติเพิ่มขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น

หนึ่งปีถัดจากนั้นก็ได้ขยายวิทยาเขตนานาชาติเพิ่มเติมไปที่เมืองบริสเบนในปี 1998 และเมืองโกลด์โคสต์ในปี 2001 ตามลำดับ

CQUniversity เปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงไปจนถึงระดับปริญญาเอก (diploma – doctor of philosophy) ในหลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายในเรื่องของวิทยาเขตและหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ที่ CQUniversity ยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนต่างชาติลงเรียนมากที่สุดของออสเตรเลียอีกแห่งหนึ่งด้วย

นอกเหนือไปจากนี้ทาง CQUniversity ยังมีโปรแกรม Direct Entry สำหรับผู้ที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ EAP2 กับทางมหาวิทยาลัยยังสามารถผ่านเข้าไปเรียนในหลักสูตรอื่นๆของทาง CQUniversity ได้โดยไม่ต้องยื่นผลสอบ IELTS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการับเข้าเรียนของสาขาวิชานั้นๆ

CQUniversity มีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าคุณจะสำเร็จการศึกษาโดยมีความพร้อมสำหรับการทำงานด้วยทักษะภาคปฏิบัติและความรู้ล่าสุดของอุตสาหกรรมนั้นๆ หลายๆหลักสูตรของเราได้รวมการเรียนแบบสหวิทยาการ, กิจกรรมภาคปฏิบัติจำลอง, โอกาสการฝึกงานและการเรียนที่รวมการทำงานไว้ในหลักสูตร

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรวิชาชีพในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศเพื่อให้การเรียนของคุณมีคุณภาพสูงสุดและช่วยให้คุณมีความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานได้อย่างราบรื่น

 มหาวิทยาลัยระดับท็อป 2% ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2016-17 โดย Times Higher Education)
 มหาวิทยาลัยระดับท็อป 3% ของโลกจากการติดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับที่ 601-650 ของโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2016
• มีคะแนนนำหน้ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลียในด้านการได้รับเข้าทำงานเต็มเวลาของผู้สำเร็จการศึกษาเงินเดือนเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาและบริการช่วยเหลือนักศึกษา (ดัชนีชี้วัดคุณภาพการเรียนการสอนประจำปี 2015)
• หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 150 ของโลก (
การจัดอันดับ 
150 มหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีโดย Times Higher Education ประจำปี 2015)
• การประเมินผลความเป็นเลิศด้านการวิจัยของออสเตรเลีย (ERA) ปี 2015 ได้ให้คะแนนมหาวิทยาลัย CQUniversity ในระดับ สูงกว่ามาตรฐานโลก” ในสาขาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประยุกต์บริการด้านจิตวิทยาและความคิด

จุดเด่นของสถาบัน
 มหาวิทยาลัยมีความหลายหลายและยืดหยุ่นในด้านการเรียนการสอน
 มหาวิทยาลัยมี Fast track program ซึ่งนักเรียนสามารถลงเรียนและสำเร็จการศึกษาได้เร็วยิ่งขึ้น
 วิทยาเขตนานาชาติตั้งอยู่ในตัวเมืองทำให้สะดวกต่อการเดินทาง
 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย และวิชาสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ
 ค่าเทอมค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

CQUni Career
CQUni Careers จะทำหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือด้านอาชีพกับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าเรียนและนักศึกษาปัจจุบันรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางอาชีพผ่านทางการให้ความรู้, การแนะแนวและข้อมูลทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
จะช่วยคุณสร้างศักยภาพในการได้งานและสอนทักษะในการหางานในระหว่างที่คุณเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในสาขาที่เลือก
บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจะได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบการฝึกสอนที่ออกแบบตามเป้าหมายและความต้องการของคุณ
• การประเมินส่วนบุคคล
• การเตรียมประวัติส่วนตัว
• การให้คำแนะนำและการวางแผนอาชีพ
• เวิร์คช็อปด้านเทคนิคการสัมภาษณ์และการสร้างเครือข่าย
• การให้ความช่วยเหลือในการเตรียมตัวสมัครงาน
• โอกาสในการได้รับประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เรียน
• การมีส่วนร่วมในโครงการของชุมชนและงานอาสาสมัคร
• โอกาสในการสร้างเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ
• กิจกรรมข้อมูลองค์กรวิชาชีพ
• ข้อมูลเกี่ยวกับงานนอกเวลางานวันหยุดและการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน
• การก่อสร้างและออกแบบ (Built Environment and Design)
• พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Business and Accounting)
• ศึกษาศาสตร์ (Education)
• วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่ (Engineering, Mining and Technology)
• วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิชาทางการแพทย์ (Health and Medical Sciences)
• มนุษย์ศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์ (Humanities, Psychology and Social Work)
• มัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Multimedia and Information Technology)
• ดนตรีและการแสดง (Music and Theatre)
• วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Science and Environment)

วิทยาเขต CQUniversity Australia
วิทยาเขตแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่สามารถรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของนักศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนการสอนอันทันสมัยพร้อมด้วยห้องเรียนที่ติดตั้งอุปกรณ์ครบครัน

• Adelaide   Brisbane  • Bundaberg  • Cairns  • Gladstone  • Mackay  • Melbourne

• Noosa Rockhampton  • Sydney  • Townsville

คุณเกมส์เยี่ยม Central Queensland University Sydney Campus

 

นักเรียนของเรา คุณเอ๋ Chanyaphak ได้ขึ้น Honour Board พร้อมทั้งได้รับทุน Vice Chancellor Scholarship