Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Holmesglen Institute of TAFE

Holmesglen Institute of TAFE

Holmesglen Institute of TAFE

Holmesglen ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1982 ภายใต้ Post –Secondary Act (1978) ของออสเตรเลีย Holmesglen จัดเป็นสถาบันการศึกษาแบบอาชีวะที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ (TAFE)  ให้กับชุมชนรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบอาชีพภายใต้การควบคุมของรัฐบาล  ปัจจุบัน ทางสถาบัน ได้มีการเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับจนจัดได้ว่า “เป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูงของรัฐวิคตอเรีย”

ปัจจุบันทางสถาบันจัดให้มีการเรียนการสอนใน วิทยาเขตคือ วิทยาเขตในเมือง วิทยาเขต Chadstone วิทยาเขต Moorabbin และวิทยาเขต Waverly ซึ่งทั้ง วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรียทั้งสิ้น

จุดเด่นของทางสถาบัน
· มีคอร์สต่างๆ ให้เลือกมากมายถึงกว่า 600 คอร์สในกว่า 10 สาขาอาชีพต่างๆ

· มีการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการและเวลาของผู้เรียนได้ เพราะทางสถาบันมีการเรียนการสอนทั้งวันธรรมดา วันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งที่เป็น Full time และ part  time ทั้งในเวลากลางวัน และตอนเย็น

· เป็นวิทยาลัยแรกของออสเตรเลียที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001/AS3901/NZS9001

· เป็นวิทยาลัยทางด้านวิชาชีพแห่งแรกของออสเตรเลียที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร ELICOS หรือ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ

· มีโปรแกรมPathway สามารถนำไปเป็นพื้นฐานหรือเทียบโอนในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงกับทางสถาบันได้ เช่นMonash University, Deakin University, La Trobe University และ Swinburne University of Technology

· อาจารย์ผู้สอนที่มีความชำนาญและประสบการณ์ตรงในสายงานวิชาชีพต่างๆ ทำให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิทยาเขตต่างๆ ของHolmesglen

วิทยาเขตในเมือง (City Campus)

ตั้งอยู่บริเวณ ถนนSt. Klda ซึ่งเป็นที่ตั้งของย่านเศรษฐกิจในเมืองเมลเบิร์น  วิทยาเขตในเมืองนี้พึ่งเริ่มเปิดให้มีการเรียนการสอนไปเมื่อเดือนมีนาคม 2012 ที่ผ่านมา โดยทางสถาบันจัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน อีกทั้งการเรียนที่วิทยาเขตในเมืองนี้นักเรียนสัมผัสกับบรรยากาศและวิวสวยๆ จากในตัวเมืองที่ขึ้นชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดอีกเมืองนึงของโลก ที่วิทยาเขตนี้จะเปิดสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับแฟชั่น รวมทั้งวิชาทางด้านสถาปัตย์ต่างๆ  การบริหารธุรกิจและ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้ง full- time และ part-time

วิทยาเขต Chadstone

วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากในตัวเมือง โดยนักเรียนสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกทั้งทางรถไฟที่หรือรถประจำทาง ที่วิทยาเขตนี้จัดได้ว่าเป็นวิทยาเขตหลักของทางสถาบันก็ว่าได้ เพราะมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนทั้งหมดกว่า 30,000 คน ที่วิทยาเขตแห่งนี้จะเปิดสอนวิชาเกี่ยวกับทางด้านการบริหารธุรกิจต่างๆ การออกแบบมัลติมีเดีย ศิลปะ วิชาทางด้านไอที วิชาทางด้านช่างฝีมือต่างๆ เช่น งานเกี่ยวกับการก่อสร้าง  ตกแต่ง รวมไปถึง วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการเรียนภาษา เป็นต้น  ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายบวกกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้ง  การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และห้องเรียนที่ค่อนข้างทันสมัย พร้อมกับร้านอาหารและสถานที่ช็อปปิ้งต่างๆ ในระแวกใกล้เคียง ทำให้วิทยาเขตนี้  เป็นที่นิยมทั้งจากคนออสเตรเลียเองและนักเรียนต่างชาติที่เลือกที่จะเข้ามาเรียนต่อ ที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้

วิทยาเขต Moorabbin

วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่บริเวณเขต Bayside ของเมลเบิร์น โดยที่วิทยาเขตแห่งนี้ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นโดยตลอดตั้งแต่ เริ่มการเรียนการสอนในปี 2002 เพื่อรองรับการการเจิรญเติบโตขึ้นในทุกๆ ปีของวิทยาเขตแห่งนี้ ปัจจุบันมีนักเรียนที่ลงเรียนมากถึง 10,000 คนต่อปี โดยวิชาที่เปิดสอนที่วิทยาเขตแห่งนี้ได้แก่ วิชาทางด้านสาธารณสุขเช่นพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารธุรกิจ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ศิลปะ การโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ  เป็นต้น

วิทยาเขต Waverley

เป็นวิทยาเขตที่มีความร่มรื่นและกว้างขวาง โดยทางวิทยาเขตก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อรองรับกับความเติบโตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี อีกทั้งทางวิทยาเขตยังลงทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และรองรับต่อความต้องการของสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนที่วิทยาเขตแห่งนี้ โดยที่วิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตแห่งนี้ได้แก่ วิชาทางด้านการออกแบบกราฟฟิค สื่อมัลติมีเดียต่างๆ การโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการทางด้านวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ รวมทั้งปริญญาที่เปิดสอนโดน University of Canberra Melbourne เป็นต้น

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

· ฟิตเนส wellness center และตึกปฏิบัติการสำหรับผู้ที่เรียนทางด้านพยาบาลและสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
· ห้องอาหารและห้องประชุม ที่นักเรียนสามรถใช้ฝึกประสบการณ์จริงได้
· โรงครัวสำหรับฝึกทำอาหาร และขนมต่างๆ
· ห้องสมุด และบริการสำหรับนักศึกษาในการหางาน รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านการเรียน รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
· สถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ Moorabbin