Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Kaplan International English

Kaplan International English

Kaplan International English คือสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Kaplan, Inc.
Kaplan, Inc. เป็นผู้นำด้านการศึกษาและอาชีพในต่างประเทศ Kaplan, Inc. มีพนักงานมากกว่า 31,000 คน
ในสถานที่ทำงานกว่า 600 แห่งทั่วโลก และมีนักเรียนมากกว่า 1,000,000 คน

Kaplan International English สถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากนานาชาติ
ถึงคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างสูงสุด ซึ่งมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาที่สมบรูณ์แบบมากที่สุด

นักเรียนทุกคนจะได้รับโอกาสและสิ่งที่ดีที่สุดในระหว่างที่เรียน ไม่เพียงแต่การเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น
ยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ วัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ และการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่อย่างมีความสุขและสนุกสนาน

 

 

ทำไมจึงต้องลือกเรียนภาษากับ Kaplan International English
• มีคอร์สเรียนที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน
• มีตารางเรียนและวันเริ่มเรียนที่สามารถยืดหยุ่นได้
• ต้อนรับนักเรียนทุกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
• ประสบการณ์การสอนมากกว่า 75 ปี และชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการศึกษา
• มีพาร์ทเนอกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทางการศึกษาจำนวนมาก
• มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์หลังเลือกเรียนอยู่เสมอ
• นักเรียนของสถาบัน 96% พึงพอใจกับการเรียนการสอนและแนะนำสถาบันให้กับเพื่อนๆ
• มีแผนกบริการนักเรียนที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
• มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่าง K+
• มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติด้วยนักเรียนมากกว่า 150 สัญชาติ
• ทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองเดินทางได้สะดวกสบาย

มารู้จักกับการเรียนการสอนแบบ K+
K+ เทคโนโลยีการเรียนการสอนออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผสมผสานระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา นักเรียนจะได้เรียนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ซึ่งจะมีส่วนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษในขั้นต่างๆได้อย่างง่ายดายและเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น

นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษในทักษะที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมพิเศษได้ ด้วย K+ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติม
ในทักษะที่นักเรียนต้องการเป็นพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น การเรียนภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่เป็นการนั่งเรียนที่ชั้นเรียนอย่างเดียว
นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ที่นักเรียนต้องการ ด้วย K+

Workbooks : เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนแล้วกลับมาทบทวนบทเรียนที่บ้าน
• หนังสือเรียนแบบพิเศษที่ใช้เรียนในห้องเรียน ตามระกับความสามารถถภาษาอังกฤษของเรา
• K +notes เสริมทักษะการเรียนทั้ง 4 ด้าน: reading, writing, listening และ speaking
• การผสมผสานทางเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถลิ้งข้อมูลการเรียนการสอนกับกระดานเรียนอิเล็กทรอนิกส์
• Aligned to CEFR (Common European Framework of Reference) levels
• เสนออุปกรณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยและใช้ได้ง่าย ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
• แกรมม่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการออกเสียง
• เรียนภาษาอังกฤษจากที่บ้านหลังคอร์สเรียน

การฝึกฝนออนไลน์ LMS : ฝึกฝนที่บ้าน
• ฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษที่บ้าน
• เน้นพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
• แบบฝึกหัดออนไลน์ที่ลิ้งกับ K +notes
• ดีสำหรับทำการบ้านและฝึกทักษะ
• สามารถรับรู้ถึงทักษะและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของเราตั้งแต่ต้นจนจบ
• ทำแบบทดสอบและสามารถดูวีดีโอภาษาอังกฤษได้ด้วย

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
• ช่วยฝึกทักษะ 3 ด้าน grammar, pronunciation และ vocabulary
• ทุกบทเรียนมีความทันสมัยและน่าสนใจ
• ทุกๆบทเรียนมี 10 แบบฝึกหัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการ
• เลือกเรียนตามบทเรียนที่นักเรียนสนใจและต้องการพัฒนา

วิทยาเขตของ Kaplan International English ในประเทศออสเตรเลีย
• Adelaide
• Brisbame
• Cairns
• Melbourne
• Perth
• Sydney
• Sydney (Manly)

Kaplan ได้รับการรับรองโดย

                       

                         

                            

Australia Nationality Mix : March 2017

Adelaide Campus

ประเทศไทย มีจำนวนนักเรียนคิดเป็น 10.1%

Brisbane Campus

ประเทศไทย มีจำนวนนักเรียนคิดเป็น 12.6%

Cairns Campus

ประเทศไทย มีจำนวนนักเรียนคิดเป็น 1.1%

Melbourne Campus

ประเทศไทย มีจำนวนนักเรียนคิดเป็น 12.3%

Sydney Campus

ประเทศไทย มีจำนวนนักเรียนคิดเป็น 27.0%

Sydney Manly Campus

ประเทศไทย มีจำนวนนักเรียนคิดเป็น 2.5%