Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

TAFE Queensland

TAFE Queensland

     ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ TAFE Queensland Brisbane

        TAFE Queensland Brisbane หรือชื่อเดิม South Bank Institute of Technology (SBIT) เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่เน้นการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ ตั้งอยู่ในตัวเมืองบริสเบนโดยทางสถาบันได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 1863  นับได้ว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของควีนส์แลนด์

        TAFE Queensland Brisbane ยังได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะและการฝึกอาชีพที่ใหญ่ที่สุดใน รัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียอีกด้วย สถาบันได้พัฒนามาจากวิทยาลัยฝึกวิชาชีพ Queensland Institute of TAFE และได้มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้นและจำนวนนักเรียนที่ลง ทะเบียนเรียนในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40,000 คน

 

                                        TAFE Queensland     

                                        TAFE Queensland

 

        TAFE Queensland Brisbane เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญาตรี ประกาศนียบัตรปริญญาโท และอนุปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชาด้วยกัน เช่น

 • Aged care
 • Beauty and hairdressing
 • Children’s services
 • Dental services
 • Digital design and IT
 • Engineering and built environment
 • Fashion
 • Horticulture and floristry
 • Hospitality
 • Science and allied health
 • Sports and recreation

 

        TAFE Brisbane Courses

        นอกจากนี้ยังมี Pathway Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งหลักสูตรของ SBIT เกือบทั้งหมดนั้นสามารถเทียบโอนไปยังสถาบันอื่นๆ ภายในออสเตรเลียที่มีข้อตกลงกับทางสถาบัน ได้ เช่น

 • Australian Catholic University
 • Central Queensland University
 • Griffith University
 • Bond University
 • Queensland University of Technology
 • Southern Cross University
 • Charles Sturt University
 • The University of Queensland
 • University of Sunshine Coast
 • University of  Southern Queensland

        และสำหรับนักเรียนที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดแต่มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ทางสถาบันก็มีโปรแกรม Direct Entry English Pathway ซึ่งผู้ที่จบหลักสูตร English for Academic Purposes ของทางสถาบันสามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ

 

  

 

        TAFE Queensland Brisbane ตั้งอยู่ในตัวเมืองบริสเบนทางตอนใต้ทำให้สะดวกในการเดือนทาง และนักเรียนก็สามารถทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนที่วิทยาลัยได้อีกด้วย

        ภายในสถาบันของ TAFE Queensland Brisbane ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ห้องเรียนที่ทันสมัยและอาคารเรียนที่สวยงาม ห้องสมุด ห้องสตูดิโอและห้องคอมพิวเตอร์รวมทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งสนามกีฬาและร้านอาหารต่างๆ ทั้งในและโดยรอบสถาบัน

        เมืองบริสเบนมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นจึงทำให้สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้เกือบตลอดทั้งปี อีกทั้งบริสเบนยังเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์จึงทำให้ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามา ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อการศึกษา รัฐควีนส์แลนด์ยังขึ้นชื่อในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายทะเลที่สวยงามซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบริสเบนโดย นักเรียนสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในระหว่างปิดภาคเรียนอีกด้วย

 

        จุดเด่นของสถาบัน

 • สถาบันตั้งอยู่ในตัวเมืองทำให้สะดวกในการเดือนทาง รวมทั้งสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนได้
 • มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง รวมทั้งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีข้อตกลงกับทางสถาบันเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
 • อาจารย์ผู้สอนที่มีความชำนาญและประสบการณ์ตรงในสายงานวิชาชีพต่างๆ ทำให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ การทำงานและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://tafebrisbane.edu.au