Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

The University of Western Australia (UWA)

The University of Western Australia (UWA)

The University of Western Australia (UWA) เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Group of Eight มหาวิทยาลัย UWA ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย และมีชื่อเสียงในระดับสากลด้านความเป็นเลิศในการสอนและงานวิจัย

 

 

UWA Centre for English Language Teaching 

The UWA Centre for English Language Teaching (CELT) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและให้การสนับสนุนแก่นักศึกษา อาจารย์ของเราทุกคนมีความรู้ระดับปริญญาและมีคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการที่เราใช้ในการเรียนการสอนช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกหัดใช้ภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียผ่านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมและโครงการต่างๆ

UWA มอบโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษได้รับประโยชน์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ภายในวิทยาเขตที่เต็มไปด้วยสวนพฤกษาอันงดงาม โปรแกรมการเรียนที่มีเอกลักษณ์และมีโครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีของเราได้ผนวกการเรียนการสอนที่เข้มข้นเข้ากับการเรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์จริงและนำไปใช้งานจริง จึงช่วยให้นักศึกษาค้นพบกลยุทธ์ที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปตลอดชีวิต

 

มหาวิทยาลัย University of Western Australia 

วิทยาเขตอันกว้างใหญ่ของมหาวิทยาลัย University of Western Australia (UWA) พร้อมสถาปัตยกรรมหินทราย และสวนพฤกษาที่งดงาม ได้รับการกล่าวขานกันว่าที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย

ที่นี่มีหลักสูตรครอบคลุมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึง ธุรกิจ แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม วิทยาศาศตร์และศิลปะ

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Group of Eight มหาวิทยาลัย UWA ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย และมีชื่อเสียงในระดับสากลด้านความเป็นเลิศในการสอนและงานวิจัย UWAได้รับรางวัลในระดับนานาชาติหลายรางวัล เช่น ในเดือนตุลาคม 2548 ศาสตราจารย์ Barry Marshall และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ Robin Warren ของ UWA ได้รับมอบรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของงานวิจัยในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่UWA

“มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถชั้นเยี่ยม 
วิทยาเขตที่โอบล้อมด้วยสวนพฤกษาอันงดงามในเมืองที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก…”

 

ที่พัก 

  • การอาศัยอยู่ภายในวิทยาเขต

ที่พักภายในมหาวิทยาลัย

ที่พักประเภทนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความเป็นอิสระ และต้องการใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาชาวออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ ที่พักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต และอยู่ห่างจากห้องเรียนเพียงแค่เดินไม่กี่นาทีเท่านั้น

การพักอาศัยภายในวิทยาเขตจะช่วยให้ง่ายต่อการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคุณจะเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่สวยงามของ UWA และริมฝั่งแม่น้ำสวอน มีหอพักและที่พักภายในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับ CELT เช่น St George’s College, Currie Hall, St Thomas More, Trinity, และ St Catherine’s College

สำหรับสตรีล้วน ทุกแห่งมีห้องนอนเดี่ยวพร้อมโต๊ะทำงานส่วนตัว และใช้ห้องซักรีด ห้องน้ำ และห้องนั่งเล่นร่วมกัน มีบริการอาหารให้ทุกมื้อ

  • การอยู่อาศัยกับครอบครัว

ที่พักแบบโฮมสเตย์

ที่พักประเภทนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย และได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว ที่พูดภาษาอังกฤษ

ครอบครัวแบบโฮมสเตย์มีอยู่ทั่วไปในเขตเมือง โดยนักศึกษาอาจจำเป็นต้องใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพื่อเดินทางไปยัง UWA นักศึกษาจะรับประทานอาหารและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกับครอบครัวเจ้าภาพ แต่จะมีห้องนอนส่วนตัว

การทำงานแบบพาร์ทไทม์ให้กับครอบครัวในระหว่างการศึกษา

  • โปรแกรม Demi-Pair

โปรแกรม Demi Pair ให้โอกาสแก่นักศึกษาในการเรียนแบบเต็มเวลาพร้อมทำงานดูแลเด็ก (Au Pair) โดยปกติแล้ว นักศึกษาจะทำงานสามชั่วโมงในช่วงเย็นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อแลกกับที่พักแบบโฮมสเตย์ซึ่งรวมอาหารทุกมื้อ

ผู้สมัครร่วมโปรแกรม demi-pair จะต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปี (ยกเว้นให้ผู้ที่มีอายุ 18 และ 19 ปีในกรณีที่มีคุณสมบัติหลายด้านที่เหมาะสม) มีระดับความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับเตรียมชั้นกลาง (pre-intermediated) และสามารถตกลงที่จะทำงานตามโปรแกรมอย่างน้อย 3 เดือน

CELT สามารถช่วยเหลือคุณในการจัดหาที่พัก รวมถึงที่พักภายในมหาวิทยาลัย ที่พักแบบโฮมสเตย์ และ Demi Pair (ทำงานแบบพาร์ทไทม์ให้กับครอบครัวในระหว่างที่ศึกษา)

 

สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆ

UWA มีสิ่งอำนวยความสะดวกดีเยี่ยม และบริการสนับสนุนที่ดีเลิศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายจากนักศึกษาต่างชาติซึ่งจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับบรรยากาศภายในวิทยาเขตและเมือง

  • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

+ ห้องเรียนอันทันสมัย
+ ห้องสมุดที่มีแหล่งข้อมูลกว้างขวางพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด (เวลาเปิด จันทร์– พฤหัส เวลา 8.00 -17.00 น. ศุกร์ 8.00 -16.00 น.)
+ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายครบวงจรสองห้อง ให้บริการอินเทอร์เน็ต และใช้อีเมล์ ฟรี (เวลาเปิด จ. – พฤ. เวลา 8.00 -17.00 น. ศ. 8.00 -16.00 น.)
+ คาเฟ่ภายในวิทยาเขต
+ บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
+ ไวท์บอร์ดอินเทอร์แอ็คทีฟและเครื่องฉายภาพสามมิติ
+ คอมพิวเตอร์สำหรับหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน
+ ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้ทั่วบริเวณวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
+ ศูนย์สอบสำหรับการสอบ IELTS, TOEFL และ TOEIC

  • สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ ของ UWA ที่มีให้นักศึกษาทุกคน

+ ห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชา รวมถึงหนังสือพิมพ์นานาชาติ แหล่งข้อมูลวิจัยที่กว้างขวางหลากหลายและคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายครบวงจร
+ ศูนย์กีฬา ได้แก่ โรงยิมพร้อมอุปกรณ์ครบครัน สควอช สนามบาสเก็ตบอล คอร์ทเทนนิสและแบดมินตัน โต๊ะปิงปอง สนามคริกเก็ตและสนามฟุตบอล
+ ศูนย์ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวพร้อมครูสอนยูโดระดับสากล
+ สระว่ายน้ำอุ่นภายในวิทยาเขต
+ สโมสรนักศึกษา (สหภาพ) ที่ประกอบด้วยชมรมความสนใจพิเศษต่างๆ และชมรมเพื่อการพบปะสังสรรค์รวม 114 ชมรม
+ หลักสูตรสันทนาการเช่น ถ่ายภาพ กีตาร์ โยคะ พิลาเทส แล่นเรือใบ ซัมบา ไต่หน้าผา และอื่นๆ(www.sport.uwa.edu.au/recreate)
+ ศูนย์การแพทย์ที่มีหมอและพยาบาลผู้มีประสบการณ์ในการรักษานักศึกษาท้องถิ่นและนักศึกษาต่างชาติ
+ ศูนย์ให้บริการทางธนาคารและเครดิตยูเนี่ยน
+ ร้านค้า ร้านหนังสือ และสำนักงานไปรษณีย์ พร้อมบริการครบครัน
+ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการและข้อมูลหลากหลายครบถ้วน
+ บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
+ เทศกาลและงานประจำฤดูกาล
+ หอแสดงศิลปะและพิพิธภัณฑ์ภายในวิทยาเขต
+ คอนเสิร์ตฟรีในช่วงพักกลางวัน
+ UniAccess ที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทุพพลภาพ

  • การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา

CELT มีเจ้าหน้าที่ซึ่งยินดีช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องในทางปฏิบัติ รวมถึงเรื่องการเรียนและวีซ่า คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายธุรการ และอาจารย์ผู้สอน

  • การสำเร็จการศึกษา

ผลการเรียนของคุณจะได้รับการประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในชั้นเรียน การบ้านที่มอบหมายให้ทำ และผลการสอบปลายภาคเรียน เมื่อคุณสำเร็จการศึกษา คุณจะได้รับประกาศนียบัตรที่ระบุหลักสูตร ระดับ เกรด และระยะเวลาที่ศึกษาของคุณ

  • การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

หากคุณมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง คุณอาจจะเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาของทางมหาวิทยาลัยพร้อมกับการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษของคุณไปด้วย เราสามารถให้คำปรึกษาแก่คุณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ และจะช่วยให้คุณได้เข้าเรียนในหลักสูตรเหล่านี้ โปรดทราบว่า คุณอาจจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าเรียนในหลักสูตรแบบเต็มภาค