Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

รัฐบาล NSW ให้ที่พักกับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ฟรี

Victoria-University

     หน่วยงาน Service NSW จากรัฐบาล New South Wales ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่มีปัญหาด้านที่พักในช่วงการระบาดของ COVID-19

     ระหว่างที่มีการระบาดของ COVID-19 มีนักเรียนต่างชาติหลายๆ คนได้รับผลกระทบ ทั้งการขาดรายได้และถูกให้ออกจากที่พักที่อาศัยอยู่ ด้วยเหตุนี้รัฐบาล NSW จึงได้หาทางช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้ด้วยการให้ที่พักกับผู้ที่ได้รับผลกระทบสูงสุด 20 สัปดาห์

     หน่วยงาน Service NSW กำลังอยู่ในระหว่างการจัดการกองทุนและส่งต่อไปยังโฮมสเตย์และที่พักนักศึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยนักเรียนที่ขอรับความช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่พักเองได้

 

ความช่วยเหลือจาก Service NSW

     ที่พักนักเรียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 20 สัปดาห์ หรือประมาณ 5 เดือน

 

คุณสมบัติของผู้รับความช่วยเหลือ

 • ถือวีซ่านักเรียน
 • ประสบปัญหาไม่มีที่พักอาศัย หรืออยู่ในความสุ่มเสี่ยงจะไม่มีที่พักอาศัย
 • ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. แอคเคาท์ MyServiceNSW
 2. ข้อมูลส่วนตัวและช่องทางการติดต่อ
 3. เอกสารหลักฐานว่านักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ได้แก่
 • มีสถานะเป็นนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน
  • พาสปอร์ต
  • สำเนา Overseas Student Confirmation-of-Enrolment (CoE) จากรัฐบาลออสเตรเลีย
  • ประเภท Subclass ที่ถืออยู่
 • Letter of support จากสถาบันที่นักเรียนศึกษาอยู่ ระบุรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักเรียน, สถานะการลงทะเบียน
  • แจ้งว่านักเรียนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันศึกษานั้นๆ แล้ว
  • ช่องทางการติดต่อของตัวแทนสถาบันศึกษาที่สามารถแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นักเรียนกำลังเผชิญอยู่ได้

หมายเหตุ : หากสถาบันศึกษาปิดอยู่ ให้แจ้งชื่อสถาบัน รายละเอียดการติดต่อ และเว็บไซต์ เพื่อยืนยันว่าสถาบันนั้นๆ ปิดอยู่

 

วิธีการสมัครรับความช่วยเหลือ

 1. เข้าไปที่หน้า Apply Online
 2. ล็อกอินโดยใช้แอคเคาท์ MyServiceNSW
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 4. อัปโหลดเอกสารประกอบ
 5. ตรวขสอบข้อมูลและกดส่งใบสมัคร

 

     หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ทาง Service NSW จะทำการพิจารณาคุณสมบัติและติดต่อกลับนักเรียนหากต้องการข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

     ในกรณีที่ใบสมัครได้รับการอนุมัติ รายชื่อนักเรียนจะถูกบรรจุลงในที่พักและจะได้รับการแจ้งเตือนให้ดำเนินการขั้นต่อไป

     หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการ หรือดูช่องทางติดต่อของหน่วยงานได้ทางลิงก์ Contact us