Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

รัฐบาลนิวซีแลนด์ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

International Student Hardship FundIMAGE : enz.govt.nz

     รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตระหนักถึงความลำบากของนักเรียนต่างชาติ ในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19 จึงได้ตั้งก่อตั้งกองทุนให้ด้วยจำนวนเงินถึง 1 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์

     “International Student Hardship Fund” หรือกองทุนช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ 

     แม้ว่าปัจจุบันนิวซีแลนด์จะสามารถรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสจนหายดีทุกคนแล้ว แต่จากสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้นักเรียนต่างชาติได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนทางการเงินหรือการถูกเลิกจ้างจากงานพาร์ทไทม์ที่ทำอยู่ก็ตาม

     กองทุนนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยการจัดสรรของกองทุนจะแจกจ่ายให้กับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในนิวซีแลนด์ และนำเงินส่วนนี้ไปแจกจ่ายต่อให้กับนักเรียนที่ได้รับความลำบาก

 

เกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุน

     สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนนี้ได้ไม่เกินองค์กรละ 20,000 NZD เพื่อให้องค์กรเหล่านี้นำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน หรือเพื่อช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและค่าครองชีพ เป็นต้น

 

องค์กรที่สามารถสมัครขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนได้

 • สถาบันการศึกษาที่ได้ลงนามใน Code of Practice
 • กลุ่มชุมชน
 • องค์กร Peak Body
 • องค์กรอื่นๆ ที่ปัจจุบันทำงานให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อน

**ส่วนนักเรียนเองจะไม่สามารถสมัครขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนได้โดยตรง

 

สามารถใช้เงินจากกองทุนนี้ทำอะไรได้บ้าง?

 • ขยายความช่วยเหลือจากโครงการสนับสนุนนักเรียนที่มีอยู่
 • ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ ดังนี้
  • ให้เงินกับนักเรียนโดยตรง
  • ใช้ในการซื้อสิ่งของที่เป็นประโยชน์และมีความจำเป็นต่อนักเรียน เช่น เป็นค่าอาหาร
 • นักเรียนต่างชาติคนหนึ่งสามารถสมัครขอรับเงินช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนอยู่คนละไม่เกิน 1,000 NZD
 • ใช้จัดสรรในด้านอื่นๆ
  • เป็นเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานในองค์กร
  • เงินช่วยเหลือสำหรับตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ
  • ค่าเล่าเรียน
  • ให้เงินช่วยเหลือกับนักเรียนที่มากกว่า 1,000 NZD ในบางกรณี

 

นักเรียนที่เข้าเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือจากองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่

 • เป็นนักเรียนต่างชาติในปัจจุบันที่ชำระค่าเรียนมาแล้ว หรือลงทะเบียนเป็นนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเรียนมาแล้ว ภายในวันที่ 23 มี.ค. 2020
 • กำลังอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์
 • กำลังเผชิญกับความยากลำบาก
 • ไม่เข้าเกณฑ์การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากโครงการอื่นๆ ของทางรัฐบาล

     สำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาเอกที่ชำระค่าเรียนในเรท domestic ไม่สามารถรับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ แต่สามารถรับความเหลือจากกองทุน domestic student hardship fund จากทางรัฐบาลได้ 

     ส่วนคนที่กำลังศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ตอนนี้ สามารถเข้าไปดูความช่วยเหลือและข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในนิวซีแลนด์ได้ทางเว็บไซต์ Think New

 

Source : International Student Hardship Fund