Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

นิวซีแลนด์อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติกลุ่มแรกเข้าประเทศ เริ่มพฤศจิกายน 2020

นิวซีแลนด์อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติกลุ่มแรกเข้าประเทศ-เริ่มพฤศจิกายน-2020

     ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ หลังจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ตัดสินใจรับนักศึกษาต่างชาติเข้าประเทศภายในปลายปีนี้ โดยเริ่มที่นักศึกษาปริญญาโท-เอกที่ต้องการกลับมาศึกษาต่อเป็นกลุ่มแรก

     หลังจากรัฐบาลนิวซีแลนด์สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี โดยการปิดพรมแดนและมาตรการชัทดาวน์เกือบจะตลอดทั้งปีนี้ ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อไม่มากนัก

     อย่างไรก็ตามทางนิวซีแลนด์ได้มีข้อยกเว้นให้ชาวต่างชาติบางส่วนสามารถเข้าประเทศได้ เช่น บุคลากรที่ทำงานการแพทย์เกือบ 10,000 คน, คนที่ทำงานในภาคส่วนอื่นๆ ที่มีความสำคัญ รวมถึงสมาชิกครอบครัวของพลเมืองและผู้ที่ถือ PR ของประเทศนิวซีแลนด์

     ข่าวดีคือตอนนี้รัฐบาลเริ่มให้ข้อยกเว้นกับนักศึกษาต่างชาติบ้างแล้ว โดยจะเริ่มจากนักศึกษาปริญญาโท-เอกจำนวน 250 คน ที่ต้องการกลับมาศึกษาต่อให้จบ

     การเพิ่มนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเป็นข้อยกเว้นนี้ เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูประเทศหลังจากต้องต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

     มีนักศึกษาบางส่วนที่ถือวีซ่าของปี 2020 และไม่สามารถอยู่ศึกษาต่อในนิวซีแลนด์เป็นระยะยาวๆ เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 โดยนักศึกษาเหล่านี้จะได้พิจารณาให้เข้าประเทศเพื่อกลับมาศึกษาต่อก่อนเป็นอันดับแรก

     นักศึกษากลุ่มแรกจะเดินทางเข้ามาภายในเดือนพฤศจิกายน 2020 และจะมีนักศึกษาอีกกลุ่มใหญ่ที่ตามมาในช่วงปีใหม่

     ทั้งนี้นักศึกษาที่สามารถเข้านิวซีแลนด์ได้จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มเล็กๆ ก่อน ซึ่งอาจสร้างความผิดหวังให้กับการศึกษาภาคส่วนอื่นๆ อย่างสถาบันสอนภาษาและหลักสูตรวิชาชีพ

     การตัดสินใจอนุญาตให้นักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่ต้องการศึกษาหรือทำวิทยานิพนธ์ต่อให้จบสามารถเข้าประเทศได้ก่อน เป็นแนวทางเชิงปฏิบัติที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยของประชาชน และการสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากนักศึกษาต่างชาติ

     ภาคการศึกษาระหว่างประเทศของนิวซีแลนด์เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าก่อนเกิด COVID-19 สูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ตัวเลขในปี 2017) โดยในปี 2018 มีนักศึกษาต่างชาติรวมจากทุกสถาบันประมาณ 117,275 คน

 

Source : ICEF Monitor