Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ทุน 20% จาก RMIT University ประจำปี 2019

มหาวิทยาลัย RMIT หนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยี การออกแบบ และการประกอบการ มอบทุนให้กับนักศึกษาดีเด่นจำนวน 36 ทุน

ในปี 2019 RMIT ได้มอบทุนการศึกษาในชื่อว่า ‘RMIT International Excellence Scholarship’ ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่น ในระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า จำนวน 36 ทุน

RMIT-International-Excellence-Scholarship

มูลค่าทุนและระยะเวลา

ลดค่าเล่าเรียน 20% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

 

คุณสมบัติของผู้ขอทุน

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครขอทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมในภาคเรียนล่าสุดไม่ต่ำกว่า 70% หรือเทียบเท่า
 • เขียน Personal statement ความยาวประมาณ 300 คำ หรือถ่ายวีดีโอความยาว 60-90 วินาที โดยให้แนะนำตัวพร้อมอธิบายว่าทำไมคุณคิดว่าคุณเหมาะที่จะได้รับทุนการศึกษานี้ และทำไมคุณถึงจะเป็น Ambassador ที่ดีของ RMIT ได้
 • ได้ทำการลงทะเบียนเรียนหนึ่งในโปรแกรมเรียนต่อไปนี้ของ RMIT โดยเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ของปี 2019

Bachelor degree
Masters by Coursework

 

วิธีการสมัคร

 1. กดเลือกหลักสูตรโปรแกรมที่สนใจและเป็นไปตามข้อตกลงในหน้า https://www.rmit.edu.au/study-with-us
 2. กรอกใบสมัครเรียนของ RMIT
 3. กรอกใบสมัครสำหรับทุนการศึกษา (ปิดรับสมัครแล้ว)
 4. รับใบ offer เพื่อรับการเข้าเรียนจาก RMIT
 5. ถ้าการตอบรับสมัครทุนสำเร็จ จะได้รับการแจ้งเตือนหลังจากการตอบรับเข้าเรียนของ RMIT ประมาณ 2-4 สัปดาห์

 

วันเปิดรับสมัคร :  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้

 

วันปิดรับสมัคร  :  ภาคเรียนที่ 1 ปี 2019 – 15 มกราคม 2019

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2019 – 31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถเลื่อนออกไปใช้ในปีการศึกษาอื่น และต้องใช้สำหรับเวลาเข้าเรียน (intake) ที่คุณเลือกไว้เท่านั้น
 • การพิจารณามอบทุนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมไปถึง personal statement หรือวีดีโอที่ส่งไป
 • ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้อยู่ที่ 2.5 / 4.0 ตลอดปีการศึกษา
 • ผู้ที่สมัครทุนสำเร็จจะได้รับการแจ้งเตือนไป ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับทุนจะไม่ได้รับการติดต่อ
 • ผู้สมัครทุนไม่ควรได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นใดที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ยกเว้นผู้สมัครที่ปัจจุบันได้รับทุนกู้ยืมอาจได้รับการพิจารณา

 

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้า International Scholarships Terms and Conditions document

อ่านบทความสัมภาษณ์การเรียนและทำงานที่ RMIT University