Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

NSW ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักกับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

NSW-international student COVID-19 crisis accommodation

      หากคุณกำลังศึกษาต่อใน New South Wales และประสบปัญหาด้านที่พักอาศัยในช่วงวิกฤต COVID-19 นี้ รัฐบาล NSW พร้อมช่วยเหลือด้วยกองทุนมูลค่าถึง 20 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

      รัฐบาล New South Wales ร่วมกับผู้ให้บริการด้านที่พักและโฮมสเตย์กับนักเรียน ได้จัดตั้งกองทุนที่พักชั่วคราวหรือ ‘International student COVID-19 crisis accommodation’ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ประสบปัญหาด้านที่พักขณะอาศัยอยู่ใน Sydney หรือเมืองอื่นๆ ภายในรัฐ NSW เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

      เงินช่วยเหลือในกองทุนจะถูกนำไปจัดสรรให้กับผู้ให้บริการที่พักนักเรียนและโฮมสเตย์ที่ได้รับการอนุมัติ

      ขณะนี้ทางหน่วยงาน Service NSW กำลังจัดการดูแลกระบวนการสมัครรับความช่วยเหลือและจัดสรรที่พักให้กับนักเรียน อย่างไรก็ตามนักเรียนจะไม่สามารถเลือกที่พักได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับความช่วยเหลือ

 • ถือวีซ่านักเรียน (student visa)
 • ถูกให้ออกหรือกำลังจะถูกให้ออกจากที่พักที่อาศัยอยู่
 • ถูกเลิกจ้างจากที่ทำงาน
 • มีเงินเก็บอยู่ไม่ถึง 1,500 AUD
 • ไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นๆ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับขอรับความช่วยเหลือ

 • แอคเคาท์ของ MyServiceNSW (ถ้ายังไม่มีสามารถสร้างแอคเคาท์ก่อนได้)
 • ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลติดต่อ
 • หลักฐานแสดงว่าถือวีซ่านักเรียน
  • ข้อมูลพาสปอร์ต
  • สำเนา CoE ที่ใช้สมัครเรียนต่อในรัฐ NSW
  • ถือวีซ่าประเภท Subclass 500 หรือ Subclass 408
 • หลักฐานแสดงว่าถูกให้ออกจากที่พัก โดยเลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ประกาศการเชิญออกจาก NCAT
  • จดหมายหรืออีเมลแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า จากผู้ให้เช่าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
  • หลักฐานอื่นๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ข้อความในโซเชียลมีเดีย แสดงว่าผู้ให้เช่า, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์, เจ้าของบ้าน หรือครอบครัวอุปถัมภ์ แจ้งยุติการให้เข้าพัก
 • หลักฐานแสดงว่าถูกให้ออกจากงาน
  • จดหมาย, อีเมล, ข้อความในโทรศัพท์มือถือหรือในโซเชียลมีเดีย จากนายจ้างที่แจ้งยุติการจ้างงาน
 • หลักฐานทางการเงิน
  • สำเนาของสเตทเมนท์ธนาคารแสดงให้เห็นว่ามีเงินเก็บจำนวนน้อยกว่า 1,500 AUD
 • หลักฐานสนับสนุนจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่เพื่อยืนยันข้อมูล :
  • ชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน รวมถึงสถานะการลงทะเบียนเรียน
  • นักเรียนไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ทางสถาบันมีให้
  • ข้อมูลติดต่อจากตัวแทนสถาบันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของนักเรียน

**ในกรณีที่สถาบันที่เรียนอยู่ปิดทำการ ให้แจ้งชื่อ ข้อมูลติดต่อ และเว็บไซต์ของตัวแทนสถาบัน เพื่อยืนยันว่าได้ปิดทำการจริงๆ

 

วิธีการสมัครรับความช่วยเหลือ

 1. เข้าลิงก์ Apply Online
 2. ล็อกอินด้วยแอคเคาท์ MyServiceNSW หรือสร้างแอคเคาท์ใหม่หากยังไม่มี
 3. กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์
 4. อัปโหลดเอกสารหลักฐานทั้งหมด
 5. ตรวจสอบและกดส่งใบสมัคร

 

      หลังจากส่งใบสมัครและหลักฐานอื่นๆ แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อนักเรียนอีกครั้งหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

      ในกรณีที่ใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติขั้นตอนต่อไปให้กับนักเรียนเพื่อย้ายเข้าที่พักใหม่

      อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ Service NSW

            – Guidelines

            – Terms and Conditions

            – Privacy statement