Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Feedback Form

ขอบคุณสำหรับการเลือกเรียนและเข้าเรียนคอร์ส Grammar and Vocabulary กับทางเรามากๆค่ะ จะรบกวนเวลากรอก feedback ของคอร์สเรียนที่ได้ลงเรียน เพื่อทางทีมจะได้พัฒนาคอร์สและการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  Course Information

  Email ที่ใช้ในการสมัครเรียน:*

  Course ที่ลงเรียน:*

  Grammar and VocabularyIELTS

  รอบที่ลงเรียน*  Feedback Information 1=ควรปรับปรุง 5=ดีมาก

  การสอนและความเอาใจใส่ของผู้สอน:*


  12345

  เนื้อหาและ material ที่ใช้ในการสอน:*


  12345

  เวลาที่ใช้ในการสอน:*


  12345

  ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนโดยรวม:*


  12345

  เข้าใจภาษาอังกฤษและเป้าหมายในการเรียนมากขึ้น:*


  12345

  ข้อแนะนำเพิ่มเติม สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง:*


  ข้อความถึงคุณครูผู้สอน (ถ้ามี):


  Other Information

  หากต้องการให้เราจองสอบ IELTS ให้กรุณา เลือก yes เพื่อให้ทางทีมติดต่อกลับ:*


  NoYes

  หากต้องการให้ทีมงานติดต่อเรื่องเรียนในออสเตรเลีย (ใช้ค่าเรียนเป็นส่วนลดได้) กรุณาเลือก yes เพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับ:*


  NoYes