Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ตัวอย่าง resume สมัครงาน professional ในออสเตรเลีย

resume professional

 

Resume-Office

Resume ในออสเตรเลียจะมี format ที่ค่อนข้างกระชับ และจะมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เราควรใส่ไว้เช่น

– career objective ที่บอกว่าเรามองหาอะไรอยู่ในการหางานนี้
– work experience ที่บอกว่าเราทำที่ไหน หน้าที่อะไรมาบ้าง
– โดยทั่วไปจะสรุปให้อยู่ใน 1-2 หน้า

สิ่งที่ไม่ควรมีใน resume ในการสมัครงานของออสเตรเลีย ได้แก่
– รายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ศาสนา รวมถึงรูปภาพ

นอกจากนี้ในการสมัครงานก็ควรเขียน resume สำหรับงานนั้นๆไปเลย ปรับให้ตรงกับตำแหน่งงาน และบริษัท รวมถึงควรต้องมี cover letter สำหรับสมัครงานด้วย

ดาวน์โหลดตัวอย่าง resume