Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ทุนการศึกษาระดับปริญญาพร้อมที่พักฟรี 6 เดือนจาก University of Southern Queensland

scholarships-university-of-southern-queensland

    มหาวิทยาลัย University of Southern Queensland (USQ) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาให้นักเรียนต่างชาติทุกคน พร้อมที่พักภายในแคมปัสฟรีเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤต COVID-19

    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียหลายแห่งออกมาให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนต่างชาติ รวมถึง University of Southern Queensland (USQ) เองก็ต้องการสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย สามารถรับทุนเพื่อเป็นส่วนลดค่าเรียนได้

     ทุนการศึกษาที่ USQ มอบให้กับนักเรียนต่างชาติจะเป็นทุนสำหรับการเรียนแบบ on-campus ในปีการศึกษา 2020 นั่นคือต้องมาเรียนภายในแคมปัสมหาวิทยาลัย แต่ทุกคนอาจสงสัยว่าช่วงที่ออสเตรเลียยังปิดพรมแดนจะเดินทางไปเรียนได้ยังไง?

     ตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์ก่อน และเมื่อออสเตรเลียเปิดพรมแดนแล้ว นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนที่แคมปัสมหาวิทยาลัยได้

 

จุดเด่นของ University of Southern Queensland (USQ) 

 • อยู่ในอันดับ 1 ด้านเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับบัณฑิตจบใหม่ในออสเตรเลียมา 3 ปีติด
 • อยู่ในอันดับ 1 ด้านการจ้างงานแบบเต็มเวลาสำหรับบัณฑิตสาขา engineering ในออสเตรเลีย
 • มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนเป็นการส่วนตัว
 • มีตัวเลือกด้านการเรียนให้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เปิดสอน เวลา หรือสถานที่ที่ต้องการเรียน
 • ต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพหลังจากเรียนจบด้วยการสนับสนุนจาก USQ

 

2020 International Student Support Scholarship

     ทุนการศึกษาระดับปริญญาประจำปีการศึกษา 3/2020 รวมถึงปีการศึกษา 1/2021 และ 2/2021 เฉพาะนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนที่ USQ เท่านั้น โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนแบบ on-campus หลังจากที่ออสเตรเลียประกาศยกเลิกปิดพรมแดน

     ในกรณีที่นักเรียนต้องการเรียนออนไลน์ก่อนเริ่มเรียนที่แคมปัส นักเรียนจะต้องสมัครเรียนแบบ on-campus และได้รับการพิจารณาใบสมัครจากทาง USQ ก่อน

     นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครรับทุนได้ทุกสาขา ยกเว้นคอร์ส Bachelor of Nursing ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้ โดยนักเรียนคอร์สดังกล่าวจะต้องสมัครทุน 2020 International Student Support Nursing Scholarship แทน

มูลค่าของทุน

     ส่วนลดค่าเรียนสูงสุดที่ 25% ตลอดระยะเวลาการศึกษา พิจารณาทุนต่อเนื่องจากผลการเรียน

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าที่พักและค่าอาหาร

ผู้ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 1/2021 และ 2/2021 ทุนการศึกษานี้จะรวมค่าที่พัก USQ Toowoomba Residential Colleges ในเทอมแรกที่เข้าเรียนในแคมปัส และหากรัฐบาลบังคับให้มีการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออสเตรเลียในปี 2021 มหาวิทยาลัยจะช่วยรับผิดชอบค่าอาหารในระหว่างการกักตัวให้ด้วย

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียนแบบเต็มเวลา (Full-time)
 • ลงทะเบียนแบบ on-campus (หรือมีความตั้งใจจะเรียนแบบ on-campus หลังจากออสเตรเลียเปิดพรมแดน)
 • ไม่ได้เป็นนักเรียนที่ได้รับการสปอนเซอร์
 • เป็นนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนที่ USQ
 • ไม่ได้เป็นนักเรียนคอร์ส Bachelor of Nursing
 • ได้รับจดหมาย offer เข้าเรียนสำหรับปีการศึกษา 3/2020, 1/2021 และ 2/2021 ในระดับปริญญาที่ USQ
 • มีผลการเรียนและผลวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์สำหรับการสมัครเรียนระดับปริญญาที่ USQ

วิธีการสมัครทุน

     กรอกใบสมัครทุนทาง Admission application พร้อมส่งให้ Beyond Study ช่วยดำเนินการต่อให้

การพิจารณาให้ทุน

     ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนจากข้อมูลที่นักเรียนกรอกมาในใบสมัครเรียน USQ

วันปิดรับสมัครทุน

 • สำหรับปีการศึกษา 3/2020 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 27 November 2020 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)
 • สำหรับปีการศึกษา 1/2021 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 5 March 2021 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)
 • สำหรับปีการศึกษา 2/2021 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 23 July 2021 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

 

2020 International Student Support Nursing Scholarship

     สำหรับคนที่สมัครเรียนคอร์ส Bachelor of Nursing ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะสมัครรับทุนนี้แทนได้ เฉพาะนักเรียนใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2020 แบบ on-campus

มูลค่าของทุน

     ส่วนลดค่าเรียนสูงสุดที่ 10% ตลอดระยะเวลาการศึกษา พิจารณาทุนต่อเนื่องจากผลการเรียน

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียนแบบเต็มเวลา (Full-time)
 • ลงทะเบียนแบบ on-campus (หรือมีความตั้งใจจะเรียนแบบ on-campus หลังจากออสเตรเลียเปิดพรมแดน)
 • ไม่ได้เป็นนักเรียนที่ได้รับการสปอนเซอร์
 • เป็นนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนที่ USQ
 • ได้รับจดหมาย offer เข้าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2/2020 หรือ 3/2020 ในระดับปริญญาที่ USQ
 • มีผลการเรียนและผลวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์สำหรับการสมัครเรียนระดับปริญญาที่ USQ
 • ผ่านเกณฑ์การเข้าพักของ Residential Colleges

วิธีการสมัครทุน

 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน International Application Form และได้รับ Offer Letter ก่อนวันปิดรับสมัคร
 2. กรอกแบบฟอร์มขอเข้าพัก Residential Colleges Application และได้รับ Offer of Residency ตอบกลับ
 3. กรอกใบสมัครทุนทาง Admission application พร้อมส่งให้มหาวิทยาลัยหรือ Beyond Study ช่วยดำเนินการต่อให้

การพิจารณาให้ทุน

     ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนจากข้อมูลที่นักเรียนกรอกมาในใบสมัครเรียน USQ และแบบฟอร์ม Residential College application

วันปิดรับสมัครทุน

     วันศุกร์ที่ 17 July 2020 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

 

2020 International Accommodation Scholarship

     USQ สนับสนุนค่าที่พักให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนแบบ on-campus ในปีการศึกษา 2/2020 และ 3/2020 เพื่อเข้าพักที่ USQ Toowoomba Residential Colleges ได้ฟรี 1 เทอม โดยสามารถสมัครได้ทั้งนักเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท

มูลค่าของทุน

     ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าพักที่ USQ Toowoomba Residential Colleges ในเทอมแรกที่เข้าเรียนแบบ on-campus โดยไม่รวมค่าอาหาร (ยกเว้นในช่วงที่รัฐบาลประกาศให้มีการกักตัว)

     การมอบทุนจะเป็นแบบ “first come first served” เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัด ดังนั้นนักเรียนที่สมัครเข้ามาก่อนก็จะมีสิทธิ์ได้รับทุนก่อน

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียนแบบเต็มเวลา (Full-time)
 • ลงทะเบียนแบบ on-campus (หรือมีความตั้งใจจะเรียนแบบ on-campus หลังจากออสเตรเลียเปิดพรมแดน)
 • ไม่ได้เป็นนักเรียนที่ได้รับการสปอนเซอร์
 • เป็นนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนที่ USQ
 • ได้รับจดหมาย offer เข้าเรียนคอร์ส Bachelor of Nursing สำหรับปีการศึกษา 2/2020 ที่ USQ
 • มีผลการเรียนและผลวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์สำหรับการสมัครเรียนคอร์ส Bachelor of Nursing

วิธีการสมัครทุน

     กรอกใบสมัครทุนทาง Admission application พร้อมส่งให้ Beyond Study ช่วยดำเนินการต่อให้

การพิจารณาให้ทุน

     ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนจากข้อมูลที่นักเรียนกรอกมาในใบสมัครเรียน USQ

วันปิดรับสมัครทุน

 • สำหรับปีการศึกษา 2/2020 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 24 July 2020 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)
 • สำหรับปีการศึกษา 3/2020 ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 27 November 2020 เวลา 5.00 pm (ตามเวลาออสเตรเลีย)

 

     สามารถขอคำปรึกษาด้านการเรียนต่อออสเตรเลียกับทีม Beyond Study ก่อนได้ฟรีทาง

 • Bangkok Office
  – LINE ID : @beyondstudy
  – เบอร์โทร : 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00)
 • Melbourne Office
  – LINE ID : beyond.melbourne
  – เบอร์โทร : 03-8648-6594 และ 04-6699-2864 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)
 • Sydney Office
  – LINE ID : sydney.beyond
  – เบอร์โทร : 02-8034-0098 และ 04-3599-6492 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)