Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

การนับอายุวีซ่านักเรียน และการเข้าออสเตรเลีย

student-visa-expiration-and-entry-into-australia

1) วีซ่านักเรียนนับอายุยังไง?
วีซ่านักเรียนเราได้มาแบบมีวันหมดอายุ
ทั่วไปก็คือจะไปหมดหลังเรียนจบนิดหน่อยครับ
เราอาจจะเคยได้ยินกันว่า
เรียนภาษา 6 เดือน ได้วีซ่า 7 เดือน
เรียนภาษา 10 เดือน ได้วีซ่า 12 เดือน
นี่คือการนับให้ตั้งแต่วันเริ่มคอร์สจนถึงวันหมดอายุวีซ่า
แต่จริงๆก็นับว่าได้วีซ่าตั้งแต่วันที่ได้วีซ่าเลยครับ (คือใช้เข้าออสได้ตั้งแต่วันนั้น)
ตัวอย่าง : กรณีวีซ่ายาว 7 เดือน (เรียน6 เดือน)
คือพูดถึงนับจากวันเริ่มเรียน แต่จริงๆนับตั้งแต่วันที่ได้วีซ่าแบบที่บอก
ดังนั้น
สมมติเริ่มเรียน 1 ม.ค. 2022
คอร์สจบ 1 ก.ค. 2022 (เรียน 6 เดือน)
วีซ่าหมด 1 ส.ค. 2022 (วีซ่านับจากวันเริ่มคอร์ส 7 เดือน)
สมมติได้วีซ่า วันนี้ (20 ก.ย. 2021) ก็นับวีซ่าตั้งแต่วันนี้ไม่เกี่ยวกับ 7 เดือนข้างต้น
(คือไม่ใช่แบบได้วันนี้แล้วนับต่อไปอีก 7 เดือน เป็น 20 เม.ย. 2022)
แต่คือได้วันนี้วีซ่าก็ยังหมด 1 ส.ค. 2022 อยู่ดี

2) สมมุติว่า เราลงเรียน 1 ม.ค. 2022
แล้วเลื่อนวันเริ่มเรียนเค้าก็จะนับวีซ่าจากวันที่เราเริ่มเรียนใช่มั้ยครับ?
เราไม่ปรับอะไรกับระยะเวลาวีซ่าแล้วครับ วันหมดอายุจะ fixed มาเลย
สมมติได้วีซ่าวันนี้ หมด 1 ส.ค. 2022
คอร์สเราเริ่ม 1 ม.ค. 2022 ประเทศ
และเราตัดสินใจเลื่อนคอร์ส  3 เดือนเป็น 1 เม.ย. 2022
ตัววีซ่าก็จะหมด 1 ส.ค. 2022 เหมือนเดิม

3) ถ้าแบบนั้นต้องทำอะไรกับคอร์สและวีซ่าต่อ?
กรณีข้างต้น คอร์สจะไปจบ 1 ต.ค. 2022 แทน (เลื่อน 3 เดือนจากที่เคยจบ 1 ก.ค. 2022)
แปลว่า วีซ่าเราจะหมดก่อนคอร์สที่ลงมาจะจบ เราต้องต่ออายุวีซ่า