Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

อัพเดทข้อมูลและลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับวีซ่านักเรียน

study-in-australia-student-support

อัพเดทข้อมูลและลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับวีซ่านักเรียน

Q: ควรจะยื่นวีซ่านักเรียนไปเลยหรือไม่ ในขณะที่ออสเตรเลียยังปิดประเทศอยู่

A: หากได้รับวีซ่านักเรียนแบบ offshore นักเรียนก็จะได้ความมั่นใจว่าสามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้เมื่อมีการเปิดประเทศ โดยสามารถยื่นวีซ่าออนไลน์ได้ตามปกติ

 

Q: ผู้ที่ถือวีซ่า 408 หรือถือ Bridging Visa ‘E’ สามารถยื่นวีซ่านักเรียนได้หรือไม่

A: คุณสมบัติของผู้ยื่นวีซ่านักเรียนดูได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#Eligibility

 

Q: สำหรับคนที่วีซ่าผ่านก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2020 แต่ไม่สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอีกครั้งหรือไม่

A: หากวีซ่าผ่านในวันที่ 1 ก.พ. 2020 หรือหลังจากนั้น สามารถยื่นวีซ่าได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมกรณีที่ไม่สามารถเรียบจบได้ตามระยะเวลาของวีซ่า รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://covid19.homeaffairs.gov.au/student-visa

 

Q: หากวีซ่าผ่านแล้วแต่ตอนนี้ต้องการจะเดินทางในปี 2022 ควรจะยื่น CoE ฉบับอัพเดทเลยหรือไม่ หรือควรจะรอไปก่อน

A: วีซ่าที่ถืออยู่ไม่สามารถยืดเวลาออกไปเองได้ หากจำเป็นต้องเลื่อนเรียนออกไปจนเลยระยะเวลาวีซ่า แนะนำให้ยื่นวีซ่าใหม่ในช่วงที่วีซ่าเดิมใกล้หมด

 

Q: การยื่นวีซ่าแบบไม่เสียค่าธรรมเนียม (VAC fee waiver) ใช้กับวีซ่าท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อเรียน ที่วีซ่าผ่านก่อนช่วงโควิดได้หรือไม่

A: ผู้ที่ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวนอกออสเตรเลีย ที่เคยถือวีซ่าแต่หมดอายุไปแล้ว หรือถือวีซ่าที่กำลังจะหมดอายุในระหว่างมีนาคม 2020 – ธันวาคม 2021 จะสามารถยื่นวีซ่าท่องเที่ยว Visitor (subclass 600) ได้โดยไม่เสียค่ายื่น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://covid19.homeaffairs.gov.au/refunds-and-waivers-visa-application-charges

 

Q: นักเรียนทุกคนทั่วโลกตอนนี้สามารถไปเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ได้ตามปกติแล้วหรือไม่ หรือว่ายังมีศูนย์ฯ ปิดอยู่ในบางประเทศ/บางภูมิภาค

A: การให้บริการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ผ่านทาง Australian Visa Application Centres (AVACs) และ Australian Biometrics Collection Centres (ABCCs) จะขึ้นอยู่กับมาตรการโควิด-19 ของแต่ละประเทศ

ข้อมูลอัพเดทของ AVACs และ ABCCs รวมถึงข้อมูลสำหรับติดต่อและเวลาทำการในแต่ละประเทศ ดูได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/offices-outside-australia

 

Q: หากวีซ่าหมดอายุโดยที่ยังไม่ได้เดินทาง ต้องไปเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์และชำระค่าเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ใหม่หรือไม่

A: หากสถานทูตกำหนด ก็ต้องทำใหม่

 

Q: ยังมีบริการตรวจสุขภาพอยู่หรือไม่ นักเรียนจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพใหม่หรือไม่ หากเคยตรวจไปแล้วภายในเวลา 1 ปี

A: บริการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับมาตรการโควิด-19 ของแต่ละประเทศ ข้อมูลว่าแต่ละคนจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ดูได้ที่

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health/who-needs-health-examinations

 

Q: เมื่อไหร่จึงจะมีการพิจารณาวีซ่าที่ยื่นไปก่อนช่วงโควิด ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศบนเว็บไซต์หรือไม่

A: ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าล่าสุดดูได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times

 

Q: พอจะมีวันเริ่มเรียนแนะนำหรือไม่ เพื่อจะได้ขอ CoE และยื่นวีซ่าตามนั้น

A: CoE ควรระบุถึงวันเริ่มเรียนและวันเรียบจบที่ถูกต้องชัดเจน (รวมถึงระยะเวลาที่เรียนออนไลน์จาก offshore ด้วย)

 

Q: หากยื่นวีซ่าใหม่ ต้องยื่นเอกสารอัพเดทที่รวมถึงหลักฐานทางการเงินอัพเดทด้วยหรือไม่

A: หากสถานทูตกำหนดให้ยื่น ก็ต้องยื่น โดยสามารถดูจาก Document Checklist Tool เพื่อตรวจสอบว่าต้องยื่นหลักฐานทางการเงินหรือไม่ ดูได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool

 

Q: สามารถยื่นวีซ่าใหม่และกรอกฟอร์ม 1545 ได้กี่ครั้ง สามารถยื่นวีซ่าในออสเตรเลียได้หรือไม่หากวีซ่าไม่ครอบคลุมจนเรียนจบ ฟอร์ม 1545 กับการยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้มีระยะเวลาจำกัดหรือไม่

A: การยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้น และจะใช้ต่อไปเท่าที่จำเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ https://covid19.homeaffairs.gov.au/student-visa

 

Q: นักเรียนที่ได้เข้าประเทศออสเตรเลียจะต้องถูกกักตัวหรือไม่ จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดหรือไม่ ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่าย

A: ทางรัฐและ Territories ต่างๆ ร่วมกับ Department of Education, Skills and Employment เป็นผู้ดำเนินการในการพานักเรียนต่างชาติกลับเข้าประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.dese.gov.au/covid-19/resources/protocols-and-preconditions-international-student-arrivals

 

Q: หากวีซ่าผ่านแล้วแต่กำลังงจะหมดอายุ จะสามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียตอนที่เปิดประเทศแล้วหรือไม่

A: นักเรียนสามารถเข้าประเทศได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

Q: หากเริ่มเรียนคอร์สปริญญาแบบออนไลน์ในเทอม 1 ปี 2021 จำเป็นต้องยื่นวีซ่าไปเลยหรือไม่ เพื่อจะได้สามารถขอวีซ่า PSW ในอนาคตได้

A: นักเรียนต้องมีวีซ่านักเรียนเพื่อนำไปนับตาม eligibility requirement ของวีซ่า Temporary Graduate ดูได้ที่ https://covid19.homeaffairs.gov.au/student-visa

 

Q: จำเป็นต้องซื้อ OSHC หรือไม่ หากเรียนออนไลน์

A: เมื่อวีซ่าผ่าน ผู้ยื่นวีซ่านักเรียนทุกคนต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตามระยะเวลา และต้องมีประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่อยู่ในออสเตรเลีย

การเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องประกันสุขภาพหลังจากที่วีซ่าผ่าน และก่อนจะเดินทางเข้าออสเตรเลีย เป็นเรื่องของผู้ถือวีซ่า (หรือสถาบันการศึกษา) กับบริษัทประกันฯ

 

Q: สามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเริ่มเรียนได้นานแค่ไหน

A: แนะนำให้ยื่นวีซ่าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มเรียนตาม CoE ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#HowTo

 

Q: ก่อนโควิดระบาด สามารถขอ HAP ID ได้ก่อนยื่นวีซ่า ต่อไปจะยังทำได้หรือไม่

A: บริการ My Health Declaration (MHD) ถูกระงับชั่วคราว ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health/when-to-have-health-examinations

 

Q: สามารถเรียนออนไลน์ได้นานสุดเท่าไหร่ เพื่อที่จะยังคงมีสิทธิ์ขอวีซ่า post study work ในอนาคตได้

A: The Education Regulators (ASQA and TESQA) เป็นฝ่ายกำหนดรูปแบบและสัดส่วนการเรียนออนไลน์เพื่อให้ได้รับวุฒิ

 

Q: จะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 ที่มีผลต่อข้อกำหนดเรื่องการเงินหรือไม่

A: ข้อกำหนดด้านการเงินยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดูได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#HowTo

 

Q: เอเจ้นท์หรือนักเรียนจะสามารถถอนการยื่นวีซ่าได้อย่างไร

ข้อมูลในส่วนนี้ดูได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/withdraw-visa-application

 

Source : https://www.studyinaustralia.gov.au/english/study-in-australia-student-support/travel-visas