Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

Study in Australia’s NT Scholarships 2020 ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย

      เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ‘Study in Australia’s Northern Territory Scholarships’ จากรัฐบาล Northern Territory ในประเทศออสเตรเลีย

      รัฐบาลออสเตรเลียร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาศึกษาต่อในเขต Northern Territory เพื่อตระหนักถึงคุณค่าทางด้านวิชาการ ความเป็นผู้นำ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนของนักเรียน

 

มูลค่าทุนการศึกษา

 • หลักสูตรปริญญา (Higher education) : AU$12,000 (ประมาณ 252,000 บาท)
 • หลักสูตรวิชาชีพ (VET) : AU$7,500 (ประมาณ 157,500 บาท)
 • ระดับมัธยมศึกษา (Schools) : AU$10,000 (ประมาณ 210,000 บาท)
 • คอร์สภาษาอังกฤษ (English language) : AU$5,000 (ประมาณ 105,000 บาท)

**คำนวณเรทเงินที่ 1 AUD = 21 บาท

 

สถาบันการศึกษาที่มอบทุน 

 

วิธีการสมัครทุน

      กรอกแบบฟอร์มสมัครทุนทางลิงก์ application form และส่งใบสมัครไปยังสถาบันการศึกษาที่นักเรียนสมัครเรียนและได้รับใบ offer

 

วันปิดรับสมัคร

      มหาวิทยาลัย Charles Darwin University ปิดรับใบสมัครสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 31 มกราคม 2020 และภาคการศึกษาที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2020

      ส่วนสถาบันการศึกษาอื่นๆเปิดรับสมัครตลอดปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

 • ได้ส่งใบสมัครทุนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปยังสถาบันการศึกษาของ Northern Territory 
 • ได้สมัครเรียนและรับใบ offer เพื่อศึกษาต่อในเขต Northern Territory 
 • ผู้สมัครมีบันทึกรับรองว่าเป็นผู้มีผลการเรียนดี, มีความเป็นผู้นำ และมีส่วนร่วมกับชุมชน
 • มีผลการเรียนและผลวัดระดับภาษาอังกฤษตรงตามเกณฑ์รับเข้าเรียนของหลักสูตรหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ 
 • กำลังวางแผนที่จะย้ายจากต่างประเทศหรือต่างรัฐมาอาศัยอยู่ในเขต Northern Territory
 • ไม่ได้อยู่ในระหว่างศึกษาที่สถาบันการศึกษาในเขต Northern Territory
 • ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ
 • ไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

 

ขั้นตอนการพิจารณาใบสมัคร

      สถาบันการศึกษาจะเป็นผู้รับใบสมัครและประเมินในขั้นตอนแรก หลังจากนั้นจะส่งไปยังหน่วยงาน StudyNT เพื่อประเมินใบสมัครเป็นรอบสุดท้าย

 

การแจ้งข่าวในกรณีที่ได้รับทุน

      หากผู้สมัครทุนมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา สถาบันการศึกษานั้นๆจะเป็นผู้แจ้งข่าวให้กับผู้สมัครเอง โดยผู้สมัครจะต้องลงนามในข้อสัญญาเพื่อยืนยันว่านักเรียนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา จากนั้นให้ส่งใบสัญญากลับไปยัง StudyNT ผ่านทางสถาบันการศึกษาที่สมัครเรียน

      นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องเขียนประวัติความยาว 300 คำ พร้อมรูปถ่ายผู้สมัครความละเอียดสูง (ขนาดขั้นต่ำ 2MB) เพื่อใช้เป็นรูปโปรไฟล์บนเว็บไซต์ และส่งไปยังสถาบันการศึกษา

      อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ Northern Territory เพิ่มเติมได้ที่ StudyNT หรือขอคำปรึกษาด้านการศึกษาต่อออสเตรเลียกีบทีม Beyond Study ได้ฟรี ติดต่อทาง 

 • LINE ID : @beyondstudy 
 • เบอร์โทร Bangkok Office : 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00)
 • เบอร์โทร Melbourne Office : 03-8648-6594 และ 04-6699-2864 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)
 • เบอร์โทร Sydney Office : 02-8034-0098 และ 04-3599-6492 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)