Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ทุนปริญญาตรี-โทจาก Swinburne University ลดค่าเรียนสูงสุด 75%

Swinburne International Excellence Scholarship 2021

    Swinburne University มหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสตั้งอยู่ในเมือง Melbourne ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติโดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมา ยิ่งมีผลการเรียนที่ดีเท่าไหร่ยิ่งได้ทุนมากขึ้นเท่านั้น

    มหาวิทยาลัยหลายแห่งมักจะมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยพิจารณาจากความโดดเด่นในด้านวิชาการ เช่นเดียวกับ Swinburne University ที่มีทุนการศึกษาหลากหลายทุนให้นักเรียนต่างชาติเป็นประจำทุก

    ทุนการศึกษาที่ Beyond Study จะมาแนะนำให้รู้จักกันคือ “Swinburne International Excellence Scholarship” ซึ่งมีทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แบ่งรายละเอียดได้ดังนี้

 

Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship

    สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี ยกเว้นหลักสูตร Bachelor of Aviation and Piloting และ Bachelor of Aviation and Piloting/Bachelor of Business double degree ซึ่งเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับการบิน

มูลค่าของทุน

    ส่วนลดค่าเรียน 10% – 75% ทุกปีการศึกษาสูงสุด 4 ปี

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ รวมถึงไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (PR) ของประเทศออสเตรเลีย
 • เป็นนักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือตอบรับเข้าเรียนที่ Swinburne ยกเว้นลงทะเบียนคอร์สภาษาอังกฤษ (ELICOS program)
 • มีผลการเรียนที่ผ่านมาขั้นต่ำ 60% ตามมาตรฐาน GPA ของออสเตรเลียหรือเทียบเท่า (หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.6)
 • ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาหรือส่วนลดค่าเรียนอื่นๆ จาก Swinburne

วิธีการสมัครทุน

    นักเรียนสามารถสมัครเรียนเข้ามาได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารสมัครทุนแยกต่างหาก ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการเรียนและแจ้งให้ทราบทางอีเมลพร้อมกับอีเมลที่แจ้งรับเข้าเรียน สามารถสมัครเรียนได้ง่ายๆ โดยใช้บริการของ Beyond Study

 

Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship

    สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในระดับปริญญาโทหลักสูตร coursework ทุกสาขา

มูลค่าของทุน

    ส่วนลดค่าเรียน 10% – 75% ทุกปีการศึกษาสูงสุด 2 ปี

    ส่วนหลักสูตร Master of Science (Network Systems) จะได้รับทุน $2,500 ตลอดโปรแกรม โดยแบ่งเป็น $1,000 ในปีการศึกษาแรกและ $1,500 ในปีการศึกษาที่สอง

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ รวมถึงไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (PR) ของประเทศออสเตรเลีย
 • เป็นนักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือตอบรับเข้าเรียนที่ Swinburne ในคอร์ส master by coursework program หลักสูตร 2 ปี
 • มีผลการเรียนที่ผ่านมาขั้นต่ำ 60% ตามมาตรฐาน GPA ของออสเตรเลียหรือเทียบเท่า (หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.6)
 • ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาหรือส่วนลดค่าเรียนอื่นๆ จาก Swinburne

วิธีการสมัครทุน

    นักเรียนสามารถสมัครเรียนเข้ามาได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารสมัครทุนแยกต่างหาก ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการเรียนและแจ้งให้ทราบทางอีเมลพร้อมกับอีเมลที่แจ้งรับเข้าเรียน สามารถสมัครเรียนได้ง่ายๆ โดยใช้บริการของ Beyond Study

 

หากสนใจสมัครเรียนที่ Swinburne University หรือสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง

 • Bangkok Office
  – LINE ID : @beyondstudy
  – เบอร์โทร : 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 08.30-16.30)
 • Melbourne Office
  – LINE ID : beyond.melbourne
  – เบอร์โทร : 03-8648-6594 และ 04-6699-2864 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)
 • Sydney Office
  – LINE ID : sydney.beyond
  – เบอร์โทร : 02-8034-0098 และ 04-3599-6492 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)