Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

รวมทุนการศึกษาจาก Swinburne University ลดค่าเรียนสูงสุด 75%

Scholarships for international students up to 75%

    สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมในออสเตรเลียอย่าง Swinburne University พร้อมทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติอีกเพียบ

    Swinburne University เป็นมหาวิทยาลัยในเมือง Melbourne ที่เต็มไปคุณภาพในการสอน มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และช่วยเปิดโอกาสในการทำงานที่ออสเตรเลียมากยิ่งขึ้น

    โดยในบทความนี้จะมาแนะนำทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่ง Swinburne ต้องการให้นักเรียนสามารถโฟกัสกับการเรียนและประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย จึงได้มีทุนการศึกษามาสนับสนุนนักเรียนต่างชาติออกมาหลายสาขา

    ทุนบางตัวจะคัดเลือกนักเรียนจากเกรดเฉลี่ยที่นักเรียนจบมาล่าสุด หมายความว่ายิ่งจบมาด้วยเกรดสูงเพียงใด มูลค่าของทุนที่ได้รับก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น หรือทุนบางตัวก็อาจจะใช้เกณฑ์จากความสามารถทางด้านอื่นๆ ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละสาขา

    ทีนี้ไปดูรายละเอียดของทุนแต่ละตัวกันเลยดีกว่าว่ามีตัวไหนที่เหมาะกับน้องๆบ้าง

 

1) ELICOS + (10 weeks English) Scholarship :

    เมื่อสมัครเรียนคอร์สภาษาอังกฤษและเรียนต่อในระดับปริญญาที่ Swinburne จะได้รับเงินค่าเรียนภาษาอังกฤษคืนสูงสุด 10 สัปดาห์ โดยค่าเรียนที่คืนเงินจะมาในรูปแบบของการหักค่าเรียนที่ต้องชำระในระดับปริญญา

โดยกำหนดคอร์สที่ต้องสมัครเรียนเพื่อรับทุนดังนี้

 • คอร์สภาษาอังกฤษคอร์สใดก็ได้ (ELICOS) + หลักสูตรปริญญาตรี-โท
 • คอร์สภาษาอังกฤษคอร์สใดก็ได้ (ELICOS) + Pathway Program + หลักสูตรปริญญาตรี-โท

มูลค่าของทุน

    ทุนที่ได้รับจะเท่ากับค่าเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 10 สัปดาห์ หรือเป็นจำนวนเงิน 4,400 AUD (ประมาณ 92,400 บาท)

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • ไม่ได้เป็นพลเมืองหรือมี PR ของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • ต้องสมัครเรียนและเริ่มเรียนภายในปี 2021
 • มีผลวัดระดับภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับการสมัครเรียนระดับปริญญา

 

2) George Swinburne STEM Postgraduate Scholarship

    ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนที่สมัครเรียนในคอร์สที่กำหนด และผ่านเกณฑ์การสมัครเรียนที่แต่ละคณะกำหนด โดยมีคณะให้เลือกเรียนดังนี้

 • Master of Engineering Science (ทุกสาขารวมถึง combined degrees)
 • Master of Information Technology
 • Master of Professional Engineering
 • Master of Science (Biotechnology)
 • Master of Construction and Infrastructure Management
 • Master of Data Science
 • Master of Biotechnology
 • Master of Cybersecurity
 • Master of Information Technology (Professional Computing)

มูลค่าของทุน

    ส่วนลดค่าเรียน 30% ตลอดระยะเวลาที่เรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ไม่ได้เป็นพลเมืองหรือมี PR ของประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 • ต้องสมัครเรียนและเริ่มเรียนภายในปีการศึกษา 2/2020 หรือปีการศึกษา 1/2021
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างถือทุนการศึกษาหรือได้รับส่วนลดอื่นๆจากทาง Swinburne

 

3) Swinburne International Excellence Pathway Scholarship

    ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สมัคร Pathway Program และมีผลการเรียนของคอร์ส Foundation Year หรือ UniLink dioloma ในเกณฑ์ดี ก็มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญา โดย Pathway Program สามารถรับทุนได้ ได้แก่

 • Foundation Year + UniLink diploma + bachelor degree
 • Foundation Year + bachelor degree
 • UniLink diploma + bachelor degree
 • PQP + Postgraduate degree

มูลค่าของทุน

    ส่วนลดค่าเรียนระดับปริญญาปีละ 2,500 AUD (ประมาณ 52,500) สูงสุด 2 ปี

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • ไม่ได้เป็นพลเมืองหรือมี PR ของประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 • ปัจจุบันยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือได้รับเข้าเรียนจาก Swinburne ยกเว้นลงทะเบียนเรียนในคอร์สภาษาอังกฤษ (ELICOS)
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างถือทุนการศึกษาหรือได้รับส่วนลดอื่นๆจากทาง Swinburne
 • มีผลการเรียนเทียบเท่ากับ GPA Australian standard ขั้นต่ำ 60% ขึ้นไป

 

4) Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship

    ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีและมีผลการเรียนดี ยกเว้น คอร์ส Bachelor of Aviation and Piloting หรือโปรแกรม Double Degree Bachelor of Aviation and Piloting + Bachelor of Business

มูลค่าของทุน

    ส่วนลดค่าเรียน 10% – 75% ทุกปี สูงสุด 4 ปี

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • ไม่ได้เป็นพลเมืองหรือมี PR ของประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 • ปัจจุบันยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือได้รับเข้าเรียนจาก Swinburne ยกเว้นลงทะเบียนเรียนในคอร์สภาษาอังกฤษ (ELICOS)
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างถือทุนการศึกษาหรือได้รับส่วนลดอื่นๆจากทาง Swinburne
 • มีผลการเรียนเทียบเท่ากับ GPA Australian standard ขั้นต่ำ 60% ขึ้นไป

 

5) Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship

    ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ทั้งหลักสูตร coursework หรือ research

มูลค่าของทุน

    ส่วนลดค่าเรียน 10% – 75% ทุกปี สูงสุด 2 ปี

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • ไม่ได้เป็นพลเมืองหรือมี PR ของประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 • ปัจจุบันยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือได้รับเข้าเรียนจาก Swinburne ในโปรแกรม master by coursework หลักสูตร 2 ปี
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างถือทุนการศึกษาหรือได้รับส่วนลดอื่นๆจากทาง Swinburne
 • มีผลการเรียนเทียบเท่ากับ GPA Australian standard ขั้นต่ำ 60% ขึ้นไป

 

6) Swinburne International Alumni Direct Scholarship

    นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 21,000 AUD ถึง 38,000 AUD หากเคยศึกษาจบจาก Swinburne มาแล้ว และมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อ ได้แก่

 • กำลังสมัครเรียนในหลักสูตร undergraduate หรือ postgraduate ที่ Swinburne (ยกเว้นคอร์ส Bachelor of Aviation and Piloting หรือโปรแกรม Double Degree Bachelor of Aviation and Piloting + Bachelor of Business)
 • กำลังสมัครเรียนกับ Swinburne โดยตรง โดยไม่ผ่านเอเจนท์หรือตัวแทนอื่นๆที่ได้รับการรับรอง
 • กำลังสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาที่แคมปัส Hawthorn ใน Melbourne
 • ศึกษาจบและได้รับวุฒิการศึกษาจากหลักสูตร undergraduate หรือ postgraduate ที่ Swinburne แล้ว หรือได้ศึกษาจบจากคอร์ส pathway ของ Swinburne แล้ว

มูลค่าของทุน

 • หลักสูตร undergraduate (ปริญญาตรี) : ส่วนลดค่าเรียน 10% – 25% ในทุกปี สูงสุด 4 ปี หรือเป็นจำนวนเงิน 38,000 AUD ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
 • หลักสูตร postgraduate (ปริญญาโท) : ส่วนลดค่าเรียน 10% – 25% ในทุกปี สูงสุด 2 ปี หรือเป็นจำนวนเงิน 21,000 AUD ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
 • หลักสูตร Master of Science (Network Systems) : รับทุนการศึกษา 2,500 AUD

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • ไม่ได้เป็นพลเมืองหรือมี PR ของประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 • เคยศึกษาจบจาก Swinburne ในหลักสูตร undergraduate หรือ postgraduate มาก่อนแล้ว
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างถือทุนการศึกษาหรือได้รับส่วนลดอื่นๆจากทาง Swinburne

 

7) The Dean’s Scholarship Excellence in Architecture and Urban Design

    ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สมัครเรียนกับ Swinburne ในคอร์สใดคอร์สหนึ่งต่อไปนี้

 • Master of Architecture
 • Master of Architecture and Urban Design
 • Master of Urban Design

มูลค่าของทุน

    ส่วนลดค่าเรียน 50% ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

วิธีการการสมัคร

    ในการสมัครจะต้องส่ง Portfolio จำนวน 10-20 หน้า มาพร้อมกับใบสมัครเรียนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หากผ่านเกณฑ์จะได้รับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ผ่านจะได้รับการพิจารณาให้รับทุน International Excellence Postgraduate Scholarship ต่อไป

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • ไม่ได้เป็นพลเมืองหรือมี PR ของประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 • ต้องสมัครเรียนและเริ่มเรียนภายในปีการศึกษา 2/2020
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างถือทุนการศึกษาหรือได้รับส่วนลดอื่นๆจากทาง Swinburne

 

วิธีการสมัครทุนการศึกษาของ Swinburne

    สำหรับการสมัครรับทุกทุกตัวของ Swinburne นั้น นักเรียนไม่จำเป็นต้องกรอกใบสมัครทุนแยกต่างหาก แต่ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากใบสมัครเรียนของนักเรียนเอง หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละทุน นักเรียนจะได้รับทุนนั้นๆโดยอัตโนมัติ

    ในกรณีที่นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบผ่านอีเมลเดียวกับที่มหาวิทยาลัยแจ้งรับเข้าเรียน

 

    สนใจสมัครเรียนกับ Swinburne University หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อออสเตรเลียเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีม Beyond Study ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 • Bangkok Office 

– LINE ID : @beyondstudy

– เบอร์โทร : 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00)

 • Melbourne Office 

– LINE ID : beyond.melbourne

– เบอร์โทร : 03-8648-6594 และ 04-6699-2864 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)

 • Sydney Office 

– LINE ID : sydney.beyond

– เบอร์โทร : 02-8034-0098 และ 04-3599-6492 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)