Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ทุนปริญญาตรี-โทจาก Victoria University Melbourne เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในช่วง COVID-19

VU COVID-19 International Scholarship

     Victoria University มอบทุน ‘VU COVID-19 International Scholarship’ เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี-โท ภายในเทอม 2 หรือเทอม 3 ปีการศึกษา 2020

     Victoria University หรือ VU เป็นมหาวิทยาลัยในเมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลียที่ติดอันดับ Top2% จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก (จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2017-2020) ด้วยคุณภาพของการสอน งานวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และความเป็นนานาชาติ

     ซึ่ง VU เองมักจะมีทุนการศึกษาหลากหลายสาขาเพื่อสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ และครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อ VU ได้ก่อตั้งทุน ‘VU COVID-19 International Scholarship’ ด้วยตระหนักถึงสถานการณ์อันยากลำบากเนื่องจาก COVID-19 ในขณะนี้ จึงช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร undergraduate หรือ postgraduate (coursework) และพร้อมเริ่มเรียนภายในเทอม 2/2020 หรือเทอม 3/2020

 

มูลค่าของทุนการศึกษา

     นักเรียนจะได้ทุนก้อนแรกสูงสุด AU$6,000 (หรือประมาณ 126,000 บาท) สำหรับการเรียน 2 เทอมแรก

     หลังจากเรียนจบ 2 เทอมแรกแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณามอบทุน ‘VU International Excellence Scholarship’ ให้ในเทอมต่อๆ ไปหากนักเรียนมีผลการเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะได้รับทุน AU$1,500 ต่อเทอม ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

     นั่นหมายความว่านักเรียนจะได้รับทุนสูงสุด AU$15,000 (AU$6,000 + AU$9,000) สำหรับการเรียนหลักสูตร undergraduate 4 ปี

 

วิธีการสมัครทุน

     หลังจากสมัครเรียนกับ Victoria University แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนโดยอัตโนมัติ โดยที่นักเรียนไม่ต้องสมัครทุนแยกเอง

 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

 • นักเรียนจะต้องสมัครเรียนหลักสูตร undergraduate หรือ postgraduate (coursework) และเริ่มเรียนภายในเทอม 2/2020 หรือเทอม 3/2020
 • นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย, สมัครเรียนขณะที่อยู่ในประเทศอื่น, เป็นนักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาในสถาบันที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ VU หรือเป็นนักเรียนที่เรียน pathway program ของ VU ก็ได้เช่นกัน
 • ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนคือนักเรียนคอร์ส Higher Education Diploma หรือ Vocational Course

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • นักเรียนจะต้องชำระค่ามัดจำ 50% ของค่าเรียนก่อนเพื่อขอรับใบ offer หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะนำทุนการศึกษาไปหักลบกับยอดค่าเรียนคงเหลือที่นักเรียนต้องชำระ
 • นักเรียนหลักสูตร undergraduate จะต้องลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 48 หน่วยกิตในแต่ละเทอม ยกเว้นว่าในเทอมนั้นๆ จะมีหน่วยกิตไม่เพียงพอให้นักเรียนลงทะเบียน
 • นักเรียนหลักสูตร postgraduate (coursework) จะได้รับทุนตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หากนักเรียนลดจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนลง จำนวนทุนที่ได้รับก็จะลดลงเช่นกัน
 • นักเรียนหลักสูตร undergraduate ไม่สามารถขอลดจำนวนหน่วยกิตได้
 • ทุน VU COVID-19 International Scholarship ไม่สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถขอเปลี่ยนวันเริ่มเรียนหรือหลักสูตรที่ลงทะเบียนได้
 • นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาหรือได้รับการสปอนเซอร์จากองค์กรอื่นๆ จะไม่สามารถขอรับทุนนี้ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Victoria University กำหนดและได้รับการอัปเดตเมื่อเดือนมิถุนายน 2020 ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมได้

     สำหรับ Victoria University เองเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรปริญญาตรี-โทให้นักเรียนต่างชาติเลือกเรียนหลากหลายสาขา อีกทั้ง VU ยังมีบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการหางานทำหลังเรียนจบ

 

     หากสนใจสมัครเรียนต่อที่ Victoria University สามารถขอคำปรึกษาหรือสอบถามคอร์สเรียนที่สนใจกับทีม Beyond Study ก่อนได้ฟรี ตามช่องทางติดต่อดังนี้

 • Bangkok Office 

     – LINE ID : @beyondstudy 

     – เบอร์โทร : 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00)

 • Melbourne Office 

     – LINE ID : beyond.melbourne

     – เบอร์โทร : 03-8648-6594 และ 04-6699-2864 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)

 • Sydney Office 

     – LINE ID : sydney.beyond

     – เบอร์โทร : 02-8034-0098 และ 04-3599-6492 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 10.00-18.00)