Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ปรึกษา Beyond Study Center

  ให้เรารู้จักคุณ (หากต้องการขอวีซ่านักเรียน กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ สำหรับการแนะนำคอร์สและประเมินความเสี่ยงให้นะคะ)

  ข้อมูลส่วนตัว

  ชื่อเล่น *

  เบอร์โทร *

  อีเมล *

  อายุ *

  LINE ID *

  วุฒิการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด *เพื่อวางแผนการขอวีซ่าและการคำนวณค่าใช้จ่าย

  ชื่อสถาบัน*

  สาขา*

  ปีที่จบ*

  ข้อมูลการทำงาน

  ตำแหน่งงานปัจจุบัน*กรณีว่างงานระบุ ว่างงาน

  เคยว่างงานหรือไม่*



  เป้าหมายของคุณ

  คอร์สที่สนใจ*

  เมืองที่สนใจ*

  ระยะเวลาที่ต้องการ*

  งบประมาณคร่าวๆ (เฉพาะค่าเรียน)*

  ใครเป็น Sponsor ในการไปเรียนครั้งนี้*

  มีคะแนนสอบวัดภาษาหรือไม่ ได้เท่าไหร่*

  เคยไปออสเตรเลียหรือไม่ วีซ่าอะไร*เช่น เคยไป ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น

  เคยถูกปฏิเสธ อยู่เกินระยะเวลาหรือทำผิดกฏวีซ่าอื่นๆหรือไม่ (ทุกประเทศ)*

  เคยเรียนภาษาในไทยหรือไม่*



  รู้จัก Beyond Study Center ได้อย่างไร*

  ความต้องการพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)