Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง
เรียนภาษาในประเทศ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ปรึกษา Beyond Study

English courses เรียนภาษา

ประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนต่อกันมากที่สุด เพราะว่าใช้เดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าครองชีพนั้นถ้าเทียบกับการไปเรียนที่อังกฤษ หรืออเมริกาแล้ว ออสเตรเลียถูกกว่ามาก อีกทั้งเป็นประเทศที่มีมีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย

ประเภทของคอร์สเรียนภาษา ELICOS (English language intensive courses for overseas students)

A. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป
(GE General English)

เป็นคอร์สที่นิยมที่สุด เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการฝึกภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จัดระดับชั้นนักเรียนตามระดับของภาษา

B. ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(Academic English)

เป็นคอร์สที่ถูกแบบไว้สำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย (หรือในระดับวิชาชีพก็สามารถเรียนได้) บางสถาบันมี Pathway สำหรับเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องใช้ผล IELTS อีกด้วย

C. ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำข้อสอบ
(IELTS / Cambridge)

เป็นการเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบเฉพาะชุด ไม่ว่าจะเป็น IELTS หรือ Cambridge

D. ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
(TESOL / TECSOL)

คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ TESOL เป็นคอร์สสำหรับสอนบุคคลทั่วไป TESCOL เป็นคอร์สสำหรับสอนเด็กเล็ก

E. ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านต่างๆ
(English + Internship)

คอร์สภาษาที่ปรับเข้ากับความต้องการของนักเรียนเป็นด้านๆไป ตัวอย่างเช่นโปรแกรมเรียนภาษา + ทำกาแฟ หรือเรียนภาษา + ฝึกงาน

เราเหมาะกับคอร์สเรียนภาษาแบบไหนมาดูกันได้เลย

A. คอร์สเรียนภาษาทั่วไป (GE General English)

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาเพื่อใช้ในการทำงาน
 • ผู้ที่ต้องการสมัครสอบแอร์โฮสเตส

รายละเอียดคอร์ส

 • General English เป็นคอร์สเรียนภาษาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด บรรยากาศการเรียนมีเนื้อหาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในคลาส รวมถึงกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อนร่วมคลาสเป็นชาวต่างชาติ ทั้งทางฝั่งยุโรปและเอเชีย
 • เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ในวันแรกของการเรียนจะมีให้สอบวัดระดับ เพื่อเลือกคลาสที่เหมาะกับเราที่สุด
 • เรียน 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (ประมาณ 4 – 5 วัน ต่อสัปดาห์)
 • General English แบ่งภาษาตามระดับภาษาของนักเรียนแต่ละคน ไล่ระดับจากง่ายไปยากตามภาพ

level

เงื่อนไขในการสมัคร

 • ไม่ต้องมีผลภาษา

B. ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English / Direct Entry / Direct Pathway

English for Academic Purpose (EAP) 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • การเรียน EAP คือการเรียนภาษากับสถาบันเอกชน (ที่ได้รับการยอมรับจากมหาลัยที่เราต้องการสมัครเรียน) เหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาเพื่อใช้ในการเรียนต่อในระดับ Certificate/Diploma หรือ ระดับปริญญา

ข้อดี / ข้อเสีย

 • ข้อดี > การเรียน EAP นั้น สามารถยื่นเข้ามหาลัยได้ และมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าพอสมควร
 • ข้อเสีย > การเรียน EAP อาจจะใช้ยื่นเข้ามหาลัยบางแห่งไม่ได้ เพราะไม่ได้มี Contract กับสถาบันนั้นๆ การเลือกเรียน EAP จำเป็นต้องเลือกมหาลัยให้ได้ก่อนเริ่มเรียน เพราะจะได้เลือกสถาบันที่ทางมหาลัยมี Contract กันไว้

Direct Entry

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนภาษาของมหาลัย จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีผลภาษาไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาเพื่อใช้ในการเรียนต่อในระดับ Certificate/Diploma หรือ ระดับปริญญา

ข้อดี / ข้อเสีย

 • ข้อดี > เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากๆ ในออสเตรเลีย (เช่น UNSW, USYD, ANU) ไม่รับผลภาษาจากโรงเรียนภาษาเอกชน ดังนั้นถ้ามีผล IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด เราจะต้องเรียนภาษาของสถาบันนั้นๆ เมื่อเราเรียนคอร์สนี้ผ่านเราก็จะสามารถเริ่มเรียนในมหาวิทยาลัยที่เราต้องการได้เลย
 • ข้อเสีย > ค่าเรียนค่อนข้างสูง (ประมาณ AUD/สัปดาห์) และ การที่เรียนภาษาของมหาลัยนั้นๆแล้ว จะไม่สามารถนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาลัยอื่นๆได้ ในกรณีที่เราเปลี่ยนใจอยากเรียนที่มหาลัยอื่น ทำให้เราอาจจะต้องสอบ IELTS ใหม่ หรือเรียนภาษาใหม่อีกรอบ

เนื้อหาในคอร์ส

 • เป็นการเรียนแบบ Academic จะสอนเนื้อหาและทักษะที่จำเป็นในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย เช่น การจด Lecture, การทำ Report, Listening note taking, การทำ Reference, การเขียน Essay ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะไม่มีในการเรียนการสอนแบบ General English

เงื่อนไขในการสมัคร

 • ต้องมีผลสอบ IELTS ตามที่สถาบันกำหนด โดยใช้คะแนนเป็นตัวแบ่งระดับของชั้นเรียนที่เราจะเข้าไปเรียน ยิ่งคะแนนสอบน้อย ยิ่งต้องใช้เวลาเรียนนานขึ้น การเรียนแบบนี้มักจะมีกำหนดเวลาเริ่มเรียนที่แน่นอน จึงต้องวางแผนให้ดี เพื่อให้เรียนจบทันคอร์สของมหาวิทยาลัยที่เราจะเรียนต่อด้วย

C. ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำข้อสอบ (IELTS / Cambridge)

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • คอร์สเรียนนี้เป็นการเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อทำข้อสอบ เช่น IELTS, PTE, Cambrigde, Toeic

เนื้อหาในคอร์ส

 • เนื้อหาของคอร์สจะสอนเทคนิคในการทำข้อสอบภายในเวลาจำกัด เช่น สอนเทคนิค skimmimg สำหรับการอ่าน, โครงสร้างการเขียน essey, วิธีการตอบและบุคคลิกภาพตอนสอบพูด, ทำข้อสอบอย่างไรให้ไวและทันเวลา

เงื่อนไขในการสมัคร

 • ต้องมีผลสอบ IELTS ตามที่สถาบันกำหนด
ข้อสอบ Cambridge เป็นที่นิยมสำหรับชาวยุโรป คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาแบบจริงจังแต่ไม่ได้มีแผนเรียนต่อ เพราะว่าไม่สามารถนำไปใช้ยื่นคะแนนในการเรียนต่อได้

D. TESOL / TECSOL

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาในคอร์ส

 • เนื้อหาของคอร์สนี้ฝึกให้เรียนภาษาอย่างเป็นแบบแผน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นครู เตรียมความพร้อมสำหรับการพูดหน้าห้องต่อหน้านักเรียนเยอะๆด้วย โดยคอร์สมี 2 ประเภทวันนี้
  TESOL คือคอร์สสำหรับสอนคนทั่วไป
  TESCOL คือคอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการสอนเด็กเล็ก

เงื่อนไขในการสมัคร

 • ต้องมีผลสอบ IELTS ตามที่สถาบันกำหนด
คอร์สสอนภาษาเหล่านี้จะเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนเกาหลี เพราะรัฐบาลเกาหลีมีนโยบายว่าถ้าจะไปเป็นคุณครูสอนภาษาจะต้องมีใบประกาศจากต่างประเทศโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

E. Business English, Cafe' English, English + Internship และอื่น ๆ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่อยากเรียนภาษาและทำงาน/ฝึกงานด้วย

เนื้อหาในคอร์ส

 • คอร์สเรียนภาษา + หางานให้ เช่น งานคาเฟ่ทั่วไป ได้อัตราค่าจ้างตามปกติ แต่ก็อาจมีค่าบริการในการหางานเข้าไปด้วย
 • คอร์สเรียนภาษา + ฝึกงาน เมื่อเรียนภาษาจบจะได้ฝึกงานกับบริษัทที่ออสเตรเลีย โดยจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจริงจัง โดยการฝึกงานนี้จะไม่ได้ค่าตอบแทน (unpaid internship) แต่จะได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง
 • นอกจากนี้ยังมีคอร์สที่ให้เลือกตามความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น English + Surfing

เงื่อนไขในการสมัคร

 • ต้องมีผลสอบ IELTS ตามที่สถาบันกำหนด

โรงเรียนที่แนะนำประจำเมืองต่าง ๆ

เมลเบิร์น

ซิดนีย์

ควีนส์แลนด์ - บริสเบน, โกลโคส, แคนส์