Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ‘Study in Australia’s Northern Territory Scholarship program’ จากรัฐบาล Northern Territory ในประเทศออสเตรเลีย

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา

‘ Study in Australia’s Northern Territory Scholarship program ’

จากรัฐบาล Northern Territory  ในประเทศออสเตรเลีย

รัฐบาล Northern Territory ออสเตรเลียร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาศึกษาต่อในเขต Northern Territory เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มาเรียนรู้จากสถาบันที่มีคุณภาพในเขต Northern Territory เรียนรู้การเป็นส่วนร่วมในสังคมและเพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้กับชุมชน ซึ่งทุนที่กำลังเปิดรับอยู่ตอนนี้จะเป็นในส่วนหลักสูตรวิชาชีพหรือ Vocational Education and Training (VET/TAFE):

มูลค่าทุนการศึกษา

 • หลักสูตรวิชาชีพ (Vocational education and training (VET/TAFE)) : 3,750 AUD (ประมาณ 87,700 บาท)
  *อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 24 บาท

สถาบันการศึกษาที่มอบทุน
Vocational Education and Training (VET/TAFE):

 

วิธีการสมัครทุน
กรอกแบบฟอร์มสมัครทุนทางลิงก์ application form และส่งใบสมัครไปยังสถาบันการศึกษาที่นักเรียนสมัครเรียนและได้รับใบ offer

วันปิดรับสมัครทุน

 • เปิดรับสมัครตลอดปี ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน 

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

 • ผู้สมัครมีบันทึกรับรองว่าเป็นผู้มีผลการเรียนดี, มีความเป็นผู้นำ และมีส่วนร่วมกับชุมชน

 • มีผลการเรียนและผลวัดระดับภาษาอังกฤษตรงตามเกณฑ์รับเข้าเรียนของหลักสูตรหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ 

 • ได้สมัครเรียนและรับใบ offer เพื่อศึกษาต่อในเขต Northern Territory ในสถาบันที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ถึง 30 มิถุนายน 2024

 • ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขต Northern Territory หรือกำลังศึกษาที่สถาบันการศึกษาในเขต Northern Territory

 • ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ

 • ได้ส่งใบสมัครทุนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปยังสถาบันการศึกษาของ Northern Territory 

 • ไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

   

ขั้นตอนการพิจารณาใบสมัคร

      สถาบันการศึกษาจะเป็นผู้รับใบสมัครและประเมินในขั้นตอนแรก หลังจากนั้นจะส่งไปยังหน่วยงาน StudyNT เพื่อประเมินใบสมัครเป็นรอบสุดท้าย

การแจ้งข่าวในกรณีที่ได้รับทุน

      หากผู้สมัครทุนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา Study NT จะเป็นผู้แจ้งข่าวให้กับผู้สมัครเอง โดยผู้สมัครจะต้องลงนามในข้อสัญญาเพื่อยืนยันว่านักเรียนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

จากนั้นให้ส่งใบสัญญา ไปยังสถาบันการศึกษาที่สมัครเรียน

      อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ Northern Territory เพิ่มเติมได้ที่ StudyNT หรือขอคำปรึกษาด้านการศึกษาต่อออสเตรเลียกับทีม Beyond Study ได้ฟรี ติดต่อทาง  LINE ID : @beyondstudy