Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ทุนการศึกษาด้าน Commercial Cookery จาก William Angliss มูลค่าเกือบ 90,000 บาท

WAI---NESTLE-GOLDEN-CHEFS-HAT-SCHOLARSHIP

     นักเรียน Commercial Cookery ของสถาบัน William Angliss สมัครรับทุนการศึกษา “Nestlé Golden Chefs Hat Scholarship” มูลค่าสูงสุดเกือบ 90,000 บาท

     William Angliss Institution (WAI) สถาบันสอน Vocational Courses เลเวลหนึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติเป็นประจำทุกปี รวมถึงทุน Nestlé Golden Chefs Hat Scholarship เพื่อตระหนักถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเนสท์เล่ที่จะพัฒนาผู้นำในอุตสาหกรรมการอาหาร

     ทุนนี้จึงเป็นทุนที่มอบให้กับนักเรียนในสาขา Commercial Cookery ทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนออสเตรเลียเอง ที่กำลังจะสมัครเรียนกับทาง William Angliss หรือเรียนอยู่แล้วและกำลังเรียนต่อเทอมที่สอง

     จุดประสงค์ของการมอบทุนนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะของนักเรียน รวมถึงสนับสนุนค่าเดินทาง, ค่าอยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน

มูลค่าของทุน
     มูลค่าสูงสุด 4,000 AUD ซึ่งจะมอบให้กับนักเรียนในเทอมที่สอง (semester 2) หากนักเรียนอยู่ในระหว่างการเรียนอยู่แล้วจะได้ทุนในเทอมถัดไป แต่ถ้าเพิ่งเริ่มเรียนก็จะได้ทุนในเทอมที่สอง

จำนวนทุน
     3 ทุน

คุณสมบัติของผู้รับทุน

  • สมัครเรียนแบบเต็มเวลา (full time) หรืออยู่ระหว่างการฝึกงานในสาขา Commercial Cookery ที่ William Angliss Institution (Melbourne Campus)
  • ประเภทของทุนมี 2 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีข้อกำหนดดังนี้

                 -Merit basis

                     -มีผลการเรียนด้านวิชาการที่ดีในการศึกษาก่อนหน้าหรือในปัจจุบัน (มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านวิชาการ)

                 -Equity basis

                     – มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ขาดแคลนด้านการเงินหรือด้านการศึกษา เช่น

                     – หลักฐานแสดงประวัติการขาดแคลนด้านการเงิน

                     – มาจากพื้นที่ในชนบท หรือเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส

                     – เป็นชาวอะบอริจิน หรือชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส

                     – เป็นผู้พิการ, ผู้เจ็บป่วยระยะยาว หรือมีภาวะสุขภาพจิต

                     – เคยเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

การสมัครทุน

     นักเรียนจะต้องกรอกใบสมัครด้านล่างพร้อมแนบเอกสารแสดงหลักฐานตามข้อกำหนดของทุน ใบสมัครที่ส่งก่อนวันปิดรับสมัครจึงจะได้รับการพิจารณา

             ใบสมัครแบบ Merit basis

             – ใบสมัครแบบ Equity basis

วันเปิดรับสมัคร
     16 กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร
     31 ตุลาคม 2019

     หลังจากส่งใบสมัครแล้วทางโรงเรียนจะแจ้งผลการประกาศผู้ที่ได้รับทุนภายใน 10 สัปดาห์นับจากวันปิดรับสมัคร สามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Terms and Conditions

     สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน William Angliss Institution หรือปรึกษาด้านการเรียนต่อออสเตรเลียได้ฟรีทาง LINE@ : @beyondstudy หรือเบอร์โทร 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00)