Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ขั้นตอนการสมัครเรียน การเตรียมเอกสาร จนถึงการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

howtoapply2ขั้นตอนการสมัครเรียน

หากเรากำลังตัดสินใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ขั้นตอนการเตรียมตัว การสมัครเรียน และการขอวีซ่า คงสร้างความสับสนให้เราไม่น้อยเหมือนกัน มาดูขั้นตอนกันนะคะ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง  

1. การสอบถามข้อมูลและให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน

เบื้องต้นทางเราจะถามข้อมูลเบื้องต้น เช่น เป้าหมายในการเดินทางของนักเรียนเพราะบางคนต้องการไปเพื่อพัฒนาภาษาและหาประสบการณ์ บางคนต้องการไปเรียนภาษาเพื่อเรียนโท เป็นต้น จากนั้นดูถึงบประมาณ ระยะเวลา ประวัติการเดินทางไปประเทศอื่นๆ วุฒิการศึกษาที่ผ่านมา ระดับภาษา การงาน หลักฐานการเงินของสปอนเซอร์ เพื่อให้ได้คอร์สเรียนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาวีซ่าด้วย

2. Pre-screen เอกสาร

ก่อนทำการสมัครเรียนหรือชำระเงิน ทางเราจะช่วย Pre-screen เอกสารก่อน โดยเฉพาะหลักฐานการเงินของ และที่มาของรายได้สปอนเซอร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาวีซ่า ว่ามีความเหมาะสมในการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภทนั้นๆ หรือไม่ ซึ่ง 2 สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่การพิจารณาวีซ่านั้นไม่ได้ดูแค่เรื่องเงินและที่มาเท่านั้น เรื่องอื่นๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อดูว่านักเรียนเป็น Genuine Student (นักเรียนที่ตั้งใจจะไปจริง) หรือไม่ ซึ่งทางเรามีประสบการณ์ในการยื่นวีซ่านักเรียนอย่างดี จะคอยให้คำแนะนำให้การเลือกคอร์ส จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้มีโอกาสได้รับวีซ่าสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานของนักเรียนเองด้วย
ปี 2011-2022 เปอร์เซ็นต์การได้รับวีซ่านักเรียนของ Beyond Study มีสูงถึง 99% เพราะว่าเรามีการ Prescreen ก่อนการสมัครเรียนและให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการยื่น วีซ่า

3. การสมัครเรียน 

หลังจากเลือกเมือง สถาบัน และคอร์สเรียนที่ต้องการแล้วทางทีมงาน Beyond Study Center จะให้นักเรียนกรอกใบสมัครและรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน เพื่อขอใบตอบรับในการเข้าเรียนจากทางสถาบัน
เอกสารในการสมัครเรียนในแต่ละระดับ (เรียนภาษา, เรียน Diploma, เรียนต่อปริญญาตรี,โท) จะต่างกันเล็กน้อย

ขั้นตอนการสมัครเรียน

4. ได้รับใบตอบรับชั่วคราวจากทางสถาบัน Letter of Offer

ใบตอบรับนี้มีระบุ คอร์สเรียน วันเริ่มเรียน ตามที่เราระบุลงไปให้ใบสมัคร และราคา Letter of Offer นั้นออกโดยทางโรงเรียน ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับทางสถาบัน

5. ชำระค่าเล่าเรียนและค่าวีซ่า

นักเรียนจะได้รับรายละเอียดการชำระเงิน ก่อนชำระเงินกรุณาเช็คเรทเงินกับทางบริษัทก่อน หลังชำระเงินกรุณาแจ้งด้วยว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไร จำนวนเงินเท่าไหร่ จากนั้นนักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงิน ค่าเรียนทางบริษัทจะชำระให้สถาบันที่นักเรียนลงเรียนเพื่อขอใบใบยืนยันการ ตอบรับจากทางสถาบัน Confirmation of Enrollment (CoE)

 • ค่าเรียนจะถูกกำหนดเป็นค่าเงิน Australian Dollar ( 1 AUD :26 THB โดยประมาณ)
 • ค่าวีซ่าจะถูกกำหนดโดยสถานทูตออสเตรเลีย อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยผันไปตามค่าเงิน
 • ค่าวีซ่า 630 AUD และค่า VFS 734 บาท
 • ค่าธรรมเนียม VFS  เพิ่มเติมอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)

(updated : March 2022)
*VFS คือหน่วยงานที่รับ ยื่น และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ก่อนที่จะถูกส่งให้ให้สถานทูตพิจารณา

6. ได้รับใบยืนยันการตอบรับจากทางสถาบัน CoE (Confirmation of Enrollment)

ใบ CoE นี้เปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยทางสถาบัน ซึ่งมีตัวเลขที่ลิ้งค์กับทางระบบของสถานทูต
เอกสาร CoE ตัวนี้เป็นเอกสารตัวหนึ่งที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าค่ะ

7. การเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า

นักเรียนจะได้รับเอกสารที่แจ้งให้ทราบว่าเอกสารจะต้องใช้อะไรบ้างจากทีมงาน จริงๆ แล้วขั้นตอนนี้เราสามารถเตรียมไว้ได้ตั้งแต่ต้น เพื่อเป็นการประหยัดเวลา เพราะเอกสารบางตัวต้องใช้เวลาในการขอ เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท
หลังจากทางบริษัทเช็คว่าเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการยื่นวีซ่าโดยผ่านระบบออนไลน์ของทางสถานทูต

*หลังจากนักเรียนส่งเอกสารให้ทาง Beyond Study ครบตามที่เเจ้ง ทางทีมงานจะดำเนินการเเละเเนะนำเรื่องการแปลเอกสาร ฟอร์มต่างๆ จดหมายอธิบายจุดประสงค์การเดินทาง จดหมายสนับสนุนทางด้านการเงิน จดหมายอธิบายที่มาของเงิน (หากจำเป็น) ซึ่งขั้นตอนนี้ทางเราจะตรวจเช็คเอกสารให้โดยละเอียดเนื่องจากเอกสารยื่นวีซ่าต้องใช้ความละเอียดรอบครอบสูง *

8. การยื่นวีซ่า

ทางบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่ผู้สมัครส่งมากรอกลงระบบของสถานทูต ดังนั้นควรให้ข้อมูลกับทางบริษัทให้ถูกต้องและครบถ้วน

9. ตรวจสุขภาพและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์

หลังจากยื่นวีซ่านักเรียนทางบริษัทจะส่งเอกสารสำหรับตรวจสุขภาพและไบโอเมตทริกซ์ให้ผู้สมัครวีซ่าทางอีเมล พร้อมแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และโรงพยาบาลที่ไปตรวจจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดไว้ เท่านั้น ในส่วนการเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ทางบริษัทจะดำเนินการนัดหมายกับทาง VFSตามวันและเวลาที่ผู้สมัครวีซ่าต้องการ
รายละเอียดการตรวจสุขภาพ

10. รอผลวีซ่า

หลังจากยื่นวีซ่าแล้ว โดยปกติผลวีซ่าควรออกภายใน 1 เดือน ระยะเวลาอาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ความหนาแน่นของเคสวีซ่าที่ยื่นในช่วงนั้น, คอร์สที่สมัครเรียน, เป็นต้น หลังจากผลออกแล้วทางเจ้าหน้าที่ของ Beyond จะแจ้งให้นักเรียนทราบ เพื่อทำการนัดหมายให้เข้ามาฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัว และการเดินทางค่ะ

11. ให้คำแนะนำการเตรียมตัวไปเรียนต่อ

นักเรียนจะได้รับคำแนะนำก่อนการเดินทาง เพื่อให้มีความพร้อมและความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 • การเตรียมตัวก่อนเข้าประเทศ
 • ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • การทำงาน
 • การสมัคร Tax File Number
 • การเปิดบัญชีธนาคาร
 • แนะนำที่พักที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน
 • การใช้ชีวิตต่างประเทศ เช่น การแต่งกาย สภาพอากาศ การเดินทาง โทรศัพท์ อาหารการกิน สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น

12. ดูแลตลอดการศึกษา

เจ้าหน้าที่ Beyond ยินดีให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกคนตลอดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการใช้ชีวิตในต่างประเทศ หรือปัญหาเรื่องการเรียน โดยผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

 • Beyond Study Center Bangkok (Head Office)
 • Tel : (+66) 2 019 0884
 • Mobile : 086-011-2378
 • Line ID : @beyondstudy (มี @ ด้วย)
 • E-mail : info@beyondstudycenter.com
 • เวลาทำการ: Mon-Fri 8.30 – 18.30 น.
 • Beyond Study Center Meblourne 
 • Tel : (+61) 3 8648 6594
 • Tel : (+61) 4 6699 2864
 • E-mail : melbourne@beyondstudycenter.com
 • เวลาทำการ: Mon-Fri 10.00 – 18.00 น.
 • Beyond Study Center Sydney
 • Tel : (+61) 2 8034 0098
 • Mobile: (+61) 43 599 6492
 • Line ID : @beyondstudy (มี @ ด้วย)
 • Line ID : sydney.beyond
 • E-mail : sydney@beyondstudycenter.com
 • เวลาทำการ: Mon-Fri 10.30 – 18.30 น.

นี่คือรายละเอียดในการเตรียมตัวคร่าวๆ ซึ่งยังมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มากกว่านี้ แต่ไม่ได้เขียนลงในนี้ เพราะจะทำให้ยาวเกินไป นักเรียนจะได้รับการดูแล และให้ข้อมูล ตั้งแต่การเลือกสถาบัน คอร์สเรียน การเตรียมตัว การขอวีซ่า ตลอดจนจบการศึกษาจากทางทีมงาน Beyond Study Center

อ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ คลิก