Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ทุนปริญญาตรี-โท สูงสุดกว่า 400,000 บาท สำหรับนักเรียนต่างชาติจาก CQUniversity Australia

     Central Queensland University (CQU) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนที่ CQUniversity

     Central Queensland University (CQU) อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่แม้จะก่อตั้งมาไม่นาน แต่มีชื่อเสียงทั้งด้านจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเปิดคอร์สเรียนและแคมปัสใหม่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยเลเวล 1 ที่ราคาไม่สูงมาก มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย

International Student Scholarship เป็นทุนการศึกษาที่ CQUniversity มอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และผ่านเกณฑ์การรับสมัครด้าน academic ของ CQU โดยทุนนี้ไม่จำกัดจำนวนที่ให้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครตรงตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

 

มูลค่าของทุน

ส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อบังคับของทาง CQUniversity Australia

 

เกณฑ์การรับทุน

 • ได้สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (Course work) หลักสูตรเต็มเวลา (Full time)
 • สำหรับนักเรียนไทยจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 • นักเรียนที่ได้รับทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนจะต้องมีผลการเรียนดี และลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา (Full time) แบบ on-campus
 • สำหรับนักเรียนที่กำลังจะสมัครเรียนที่ CQU เท่านั้น หากนักเรียนกำลังเรียนที่ CQU อยู่แล้ว หรือกำลังเรียนแต่ตั้งใจจะสมัครเรียนในคอร์สอื่นแทน จะไม่สามารถขอรับทุนนี้ได้
 • ส่วนลดจากทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่นๆของ CQU ได้
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ได้กับนักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ CQU โดยใช้ประสบการณ์การทำงาน (based on work experience)
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปให้บุคคลอื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ทุนที่นักเรียนได้รับจะถูกคำนวณและนำไปใช้ในแต่ละเทอม
 • ทุนนี้จะยังคงใช้ได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

– อยู่ระหว่างการเรียนแบบเต็มเวลา (Full time) ที่ CQU

– อยู่ระหว่างการเรียนในคอร์สที่ระบุไว้ใน Letter of Offer

– จ่ายค่าเล่าเรียนทั้งหมดหลังหักจากส่วนลด ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามนโยบาย – CQUniversity Australia ภายในวันที่กำหนดไว้ในแต่ละภาคเรียน

– มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของวีซ่านักเรียน

 • ทุนจะถูกยกเลิกหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้อยู่ใน Letter of Offer ของนักเรียน

– มีค่าเล่าเรียนที่ค้างชำระ หรือยอดหนี้คงค้างหลังจากวันที่กำหนด

– มีเงื่อนไข MAP 3 ในการลงทะเบียน

– มีการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนที่ CQU

 • ตามนโยบายการคืนเงิน จำนวนเงินที่นักเรียนได้คืนจะหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกต่างๆ เช่น การชำระคืนทุนการศึกษาใดๆที่นักเรียนต่างชาติได้รับ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของทุนนั้นๆ
 • ในกรณีที่นักเรียนยกเลิกการเรียนที่ CQUniversity ก่อนวันจบการศึกษาที่กำหนดไว้ใน Letter of Offer หรือ COE หรือนักเรียนย้ายไปเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นแทน นักเรียนจะต้องชำระคืนทุนการศึกษาที่ได้รับในแต่ละภาคเรียนที่ได้เรียนจบไปแล้ว โดยจำนวนเงินที่ต้องชำระคืนจะนับหลังมีการหักตามนโยบายการคืนเงินข้างต้นแล้ว หรือใบแจ้งชำระเงินคืนสำหรับทุนการศึกษาจะหักออกจากทุนของภาคเรียนหลังจากที่มีการขอยกเลิกการเรียนแล้ว (ชำระทุนคืนเพียงแค่ภาคเรียนที่ได้เรียนจบไป)
 • หากผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวไป จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนการถอนทุนที่มีระยะเวลา 10 วัน
 • ทุน International Student Scholarship ไม่สามารถใช้ได้กับนักเรียนที่เรียนสาขา Bachelor of Aviation (Commercial Pilot)

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

นักเรียนต้องแสดงใบรับรองทั้งหมดหรือเอกสารแปลใบรับรองที่เป็นต้นฉบับ พร้อมหลักฐานการศึกษา (transcripts) ที่ใช้ประเมินผลในใบสมัครได้ สามารถสอบถามเรื่องการเตรียมเอกสารกับทีม Beyond Study ได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสมัครเรียนกับทาง Beyond Study Center สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00) หรืออัพเดตข่าวสารการเรียนต่อที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ทาง Facebook Page Beyond Study Center และ Thai WAH Club