Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง

ออสเตรเลียเล็งให้วีซ่ากับผู้ที่มีทักษะสูงเพื่อผลักดันเศรษฐกิจหลังช่วง COVID-19

ออสเตรเลียเล็งให้วีซ่ากับผู้ที่มีทักษะสูงเพื่อผลักดันเศรษฐกิจหลังช่วง-COVID-19

     ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังหาช่องทางทำงานและอยู่อาศัยในออสเตรเลีย เมื่อรัฐบาลเร่งขยาย global talent visa program เพื่อเปิดโอกาสให้กับชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงในสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ สามารถขอวีซ่า PR ออสเตรเลียได้

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมาทำให้ออสเตรเลียต้องสูญเสียรายได้จากการปิดพรมแดนระหว่างประเทศ อัตราการย้ายประเทศเกือบเป็นศูนย์ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

     ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลจึงหามาตรการที่ช่วยดึงดูดผู้ต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจของออสเตรเลียอีกทางหนึ่ง รวมไปถึงบริษัทจัดหางานและกลุ่มผู้นำทางธุรกิจที่ต้องการย้ายมาตั้งกิจการในออสเตรเลียด้วย

     โปรแกรม global talent visa program นี้จะเป็นเหมือน pathway visa ที่เสนอให้กับผู้ที่ทักษะสูงหรือความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยในออสเตรเลียแบบถาวรได้

     คุณ Alan Tudge รัฐมนตรีกระทรวงประชากรเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง กล่าวว่าชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำให้เกิดธุรกิจและการลงทุน

     ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้ออกโครงการที่คล้ายๆ กันคือ “Global Talent Independent program (GTI)” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีทักษะสูงและเป็นสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานออสเตรเลีย สามารถขอย้ายมาทำงานและอยู่อาศัยในออสเตรเลียแบบถาวรได้

     ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันจะย้ายประเทศเข้ามาทำงานในออสเตรเลียแบบถาวรเลย หากสนใจในโปรแกรมนี้อยู่แล้วขอแนะนำให้หาข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพที่คุณทำอยู่และสายอาชีพที่ออสเตรเลียต้องการ 

     อีกทางหนึ่งคือการขอคำปรึกษาจาก Registered Migration Agent ซึ่งเป็นจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางนี้โดยเฉพาะ และมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับวางแผนขอ PR ออสเตรเลียด้วย 

     อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับ global talent visa program ทาง Beyond Study จะมาอัปเดตให้ได้อ่านกัน สามารถติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งคือเฟซบุ๊คเพจ Beyond Study Center